Pilula kontraceptive e urgjencës

Pilula kontraceptive e urgjencës

Pilulë që merr një grua pas marrëdhënies seksuale, kur nuk ka përdorur kontracepsion dhe nuk dëshiron të mbetet shtatzënë. Quhet edhe pilula e "ditës së nesërme". Pilula zvogëlon rrezikun e mbetjes shtatzënë, por nuk është 100% e sigurt. Gruaja duhet ta marrë pilulën kontraceptive të urgjencës sa më shpejt të jetë e mundur pas seksit, të shumtën 3 ditë më vonë. Pilula kontraceptive e urgjencës nuk është një metodë kontracepsioni.

Noodpil

Pil die een vrouw inneemt na geslachtsgemeenschap als ze geen anticonceptie gebruikt heeft en niet zwanger wil worden. Deze pil wordt ook de morning-after pil genoemd. De pil verkleint het risico op een zwangerschap maar is niet 100% betrouwbaar. De vrouw moet de noodpil zo snel mogelijk na de geslachtsgemeenschap nemen, maximum 3 dagen erna. De noodpil is geen anticonceptie.

Termi standard: Noodpil
Neutral: Morning-afterpil

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma