Pjellor/pjellore

Nëse jeni pjellor (ose pjellore), ju jeni në gjendje të lindni fëmijë (nëse jeni grua) ose të bëni fëmijë (nëse jeni burrë). Gruaja ka rreth 6 ditë pjellore gjatë ciklit të saj menstrual, rreth kohës së ovulacionit. Nëse kryen marrëdhënie seksuale gjatë kësaj kohe, ajo mund të mbetet shtatzënë.

Vruchtbaar

Kinderen kunnen krijgen (vrouwen) of kinderen kunnen maken (mannen). Een vrouw heeft ongeveer 6 vruchtbare dagen tijdens haar cyclus, rond de tijd van de eisprong. Als ze dan geslachtsgemeenschap heeft, kan ze zwanger worden.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma