Placenta duke dalë nga trupi i nënës pas lindjes

Placenta

Organ që rritet përkrah fetusitmitër kur një grua është shtatzënë. Ushqyesit transportohen nga nëna te fetusi nëpërmjet placentës dhe produktet e jashtëqitjes së fetusit kthehen te nëna. Placenta dhe fetusi lidhen me njëri-tjetrin nëpërmjet kordonit të kërthizës. Placenta del nga trupi i nënës 10 deri në 30 minuta pas lindjes.

Placenta

Orgaan dat naast de foetus in de baarmoeder groeit wanneer een vrouw zwanger is. Voedingsstoffen worden van de moeder naar de foetus getransporteerd via de placenta. Afvalstoffen gaan via de placenta terug naar de moeder. De moederkoek en de foetus zijn via de navelstreng verbonden. De placenta verlaat het lichaam van de moeder 10 tot 30 minuten na de bevalling.

Termi standard: Placenta
Neutral: Moederkoek, Nageboorte

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma