Planifikimi familjar

Kur planifikoni familjen tuaj, ju vendosni nëse, kur dhe sa fëmijë dëshironi të bëni. Vendosja në mënyrë të lirë për këto gjëra është një e drejtë njerëzore. Mund të vendosni të përdorni një metodë kontracepsioni kur planifikoni familjen tuaj.

Gezinsplanning

Als u aan gezinsplanning doet, beslist u of, wanneer en hoeveel kinderen u wilt. Deze zaken vrij mogen beslissen is een mensenrecht. U kunt beslissen of u anticonceptie wilt gebruiken wanneer u uw gezin plant.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma