Pornografia

Fotografi dhe video të njerëzve duke kryer marrëdhënie seksuale ose duke kryer veprime të tjera seksuale. Pornografia bëhet për të eksituar seksualisht njerëzit.

Pornografie

Foto's en video's van mensen die geslachtsgemeenschap of ander seksueel contact hebben. Pornografie wordt gemaakt om mensen seksueel op te winden.

Termi standard: Pornografie
Neutral: Porno

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma