Organet seksuale të brendshme të gruas ku tregohet qafa e mitrës

Qafa e mitrës

Hyrja e ngushtë në fund të mitrës, në krye të vaginës. Qafa e mitrës zgjerohet gjatë lindjes.

Baarmoedermond

Smalle ingang aan de onderkant van de baarmoeder, bovenaan de vagina. De baarmoedermond wordt breder bij de bevalling.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma