Rrjedhja

Lëngu që del nga trupi, për shembull: nga vagina, penisi, anusi. Ndonjëherë keni shumë rrjedhje ose rrjedhje me një erë të pakëndshme. Kjo mund të shkaktohet nga një infeksion.

Afscheiding

Vocht dat uit het lichaam komt, bijvoorbeeld uit de vagina, penis of anus. Soms heeft u heel veel afscheiding of afscheiding die onaangenaam ruikt. Dit kan het gevolg zijn van een infectie.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma