Seksi i sigurt

Seksi gjatë të cilit partnerët mbrohen ndaj IST-ve, virusit HIV dhe shtatzënisë së paplanifikuar. Gjithashtu, seksi i sigurt është atëherë kur partnerët e respektojnë njëri-tjetrin.

Veilige seks

Seks waarbij de partners zich beschermen tegen soa's, hiv, en ongeplande zwangerschap. Bij veilige seks respecteren partners ook elkaars grenzen.

Termi standard: Veilige seks
Neutral: Veilig vrijen

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma