Shtatzënia e paplanifikuar

Kur një grua është shtatzënë dhe nuk e kishte planifikuar të mbetej shtatzënë. Gruaja mund të vendosë ta vazhdojë shtatzaninë dhe ta mbajë foshnjën ose ta japë për adoptim. Ajo mund të zgjedhë gjithashtu të bëjë abortim.

Ongeplande zwangerschap

Wanneer een vrouw zwanger is en niet van plan was zwanger te worden. De vrouw kan beslissen om de zwangerschap voort te zetten en de baby te houden, of de baby voor adoptie af te staan. Ze kan ook kiezen voor een abortus.

Termi standard: Ongeplande zwangerschap
Neutral: Onbedoelde zwangerschap

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma