Sigurimi shëndetësor

Sigurimi shëndetësor është sigurimi për shpenzimet e kujdesit shëndetësor. Nga mosha 18 vjeç ju jeni të detyruar të pajiseni me sigurim shëndetësor.

Zorgverzekering

Een zorgverzekering is een verzekering tegen ziektekosten. Vanaf uw 18e jaar bent u verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. 

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma