Testi për HIV

Testi për të kontrolluar nëse keni HIV. Pa e bërë testin, nuk mund të jeni të sigurt nëse e keni apo jo virusin HIV. Ekzistojnë teste të ndryshme. Testet masin praninë e antitrupave dhe/ose grimcat e virusit. Testi jep një rezultat të besueshëm rreth 6 javë pasi jeni ndeshur me një rrezik infeksioni.

Hiv-test

Test die nagaat of u hiv heeft. Zonder test kunt u niet zeker weten of u hiv heeft of niet. Er zijn verschillende testen. De testen meten de aanwezigheid van antistoffen en/of deeltjes van het virus. De test geeft een betrouwbaar resultaat ongeveer 6 weken nadat u een risico op infectie hebt opgelopen.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma