Mjeku duke marrë një mostër me tampon nga goja

Testi për IST

Ekzaminimi për të parë nëse dikush ka infeksione seksualisht të transmetueshme (IST). Mjeku bën pyetje dhe ekzaminon organet seksuale, gojën dhe ndonjëherë anusin. Mjeku merr një mostër me tampon nga vendet që mund të jenë infektuar, merr gjak ose i kërkon personit të urinojë në një kavanoz. Mjeku i dërgon të gjitha mostrat në një laborator për ekzaminim të mëtejshëm.

Soa-test

Onderzoek om te kijken of iemand seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) heeft. De dokter stelt vragen en bekijkt de geslachtsdelen, mond en soms de anus. De dokter neemt een staal (uitstrijk) van de plaatsen die mogelijk besmet zijn, prikt bloed of vraagt om in een potje te plassen. De dokter stuurt alle stalen naar een laboratorium voor verder onderzoek.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma