Organet seksuale të brendshme të burrit ku tregohen testikujt

Testikuli

Burri ka 2 testikuj. Testikujt prodhojnë spermatozoide të reja. Ato ndodhen në skrotum, i cili varet nën penis.

Teelbal

Een man heeft 2 teelballen. De teelballen maken nieuwe zaadcellen aan. Ze zitten in de balzak, die onder de penis hangt.

Termi standard: Teelbal
Neutral: Zaadbal
Vulgar : Kloot

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma