Trajtimi

Kujdesi dhe/ose ndjekja nga një person i trajnuar profesionalisht. Trajtimi mund të bëhet me ose pa dhënien e ilaçeve.

Behandeling

Verzorging en/of opvolging door een professioneel opgeleid persoon. Een behandeling kan worden gegeven met of zonder medicijnen.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma