Organet seksuale të brendshme të gruas ku tregohen vezoret

Vezorja

Organ në trupin e gruas, në të cilin piqen vezëzat. Gruaja ka 2 vezore. Vezoret janë të lidhura me gypat e Falopit, të cilat lidhen me mitrën.

Eierstok

Orgaan in het lichaam van de vrouw waarin de eicellen rijpen. Een vrouw heeft 2 eierstokken. De eierstokken zijn verbonden met de eileiders, die naar de baarmoeder gaan.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma