Zgjedhja

Marrja e vendimit se cili opsion është më i miri midis disa opsioneve. Për shembull: njerëzit kanë mundësi të zgjedhin që të bëjnë fëmijë ose të mos bëjnë fëmijë; ose mund të zgjedhin një metodë kontracepsioni ndaj një tjetre.

Keuze

Beslissen welke de beste is uit verschillende opties. Bijvoorbeeld: mensen hebben de keuze om wel of geen kinderen te krijgen, of ze kunnen de ene anticonceptiemethode verkiezen boven de andere.

Termi standard: Keuze
Neutral: Optie

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma