Himeni është një kurorë elastike prej indi brenda vaginës, pranë hyrjes. Himeni nuk është plotësisht i mbyllur sepse gjaku i menstruacioneve duhet të lejohet të dalë nga trupi nëpërmjet vaginës. Kjo është arsyeja pse ai ka gjithmonë një hapje të vogël ose pak më të madhe. Madje edhe te vajzat që nuk kanë pasur asnjëherë kontakt seksual. Shumë rrallë, buza është aq e trashë sa që e mbyll plotësisht vaginën. Ky është një problem mjekësor i lindur. Ai mund të zgjidhet nëpërmjet një procedure të vogël kirurgjike.

Grua e ulur me këmbët e hapura. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Grua e ulur me këmbët e hapura. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Pamje e hollësishme e himenit brenda vaginës
Pamje e hollësishme e himenit brenda vaginës

Llojet e himeneve

Çdo himen ndryshon në formë dhe madhësi:

  • Lëkura mund të jetë e hollë ose e trashë.
  • Himeni mund të jetë i lëmuar, me gunga ose me rrudha.
  • Ai mund të jetë i ngushtë ose shumë i gjerë.
Himene të ndryshme: himen me hapje të ngushtë
Himene të ndryshme: himen me hapje të ngushtë
Himene të ndryshme: himen me hapje mesatare
Himene të ndryshme: himen me hapje mesatare
Himene të ndryshme: himen me hapje të gjerë
Himene të ndryshme: himen me hapje të gjerë

Kryerja e seksit për herë të parë

Kur një grua kryen marrëdhënie seksuale për herë të parë, himeni mund të tendoset ose të griset, por nuk ndodh gjithmonë kështu. Himeni mund të jetë i tendosur ose i grisur edhe nëse gruaja është ende e virgjër. Himeni nuk mund të vërtetojë nëse një grua është e virgjër apo jo.

Kur himeni tendoset ose griset, mund të shkaktojë pak dhimbje. Por, shumica e grave nuk e vënë re. Disa gra humbin disa pika gjaku kur griset himeni. Shumica e grave nuk humb gjak.

Het maagdenvlies is eigenlijk geen vlies maar een smal soepel randje huidweefsel binnenin de vagina, aan de ingang. Het maagdenvlies is niet volledig gesloten omdat het menstruatiebloed door de vagina naar buiten moet kunnen. Er is dus altijd een kleinere of grotere opening. Ook bij meisjes die nog nooit seksueel contact hebben gehad. Heel soms is het maagdenvlies zo dik dat dit de vagina afsluit. Dat is een aangeboren medisch probleem. Dit is op te lossen met een kleine operatieve ingreep. 

Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina.

Soorten maagdenvliezen

Elk maagdenvlies heeft een andere vorm en grootte:

  • De huid kan dun of dik zijn.
  • Het maagdenvlies kan glad, bobbelig of rimpelig zijn. 
  • Het kan smal of wat breder zijn.
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een smalle opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een smalle opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een middelgrote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een middelgrote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een grote opening
Verschillende maagdenvliezen: maagdenvlies met een grote opening

Eerste keer seks

Wanneer een vrouw voor de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft, kan het maagdenvlies uitrekken of scheuren, maar dit is niet altijd het geval. Het maagdenvlies kan al uitgerekt of gescheurd zijn, ook al is de vrouw nog maagd. Het maagdenvlies kan niet bewijzen of een vrouw maagd is of niet

Wanneer het maagdenvlies uitrekt of scheurt, kan dit een beetje pijn doen. De meeste vrouwen merken het echter niet. Sommige vrouwen verliezen een beetje bloed wanneer het maagdenvlies scheurt. De meeste vrouwen bloeden echter niet.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Seksologu
Mund të shkoni te një terapeut i seksit për ndihmë me problemet seksuale. Kjo nuk rimbursohet nga paketa standarde e sigurimit shëndetësor (basisverzekering). Mund të rimbursohet nëse keni sigurim shtesë.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet