Implanti kontraceptiv është një metodë kontracepsioni.

Ai është një shkop i vogël elastik me madhësi sa një fije shkrepëse. Ai përmban 1 hormon. Ky hormon parandalon ovulacionin. Gjithashtu ai e bën më të vështirë për spermatozoidet të futen në mitër dhe të arrijnë vezëzën.

Implanti kontraceptiv

Si punon implanti kontraceptiv?

Një mjek i përgjithshëm, mami ose gjinekolog do vendosë implantin. Do t'ju bëhet një anestetik lokal dhe shkopi do të shtyhet pikërisht poshtë lëkurës nga brenda parakrahut tuaj. Kjo është pothuajse pa dhimbje.

Implanti kontraceptiv punon për 3 vjet. Pas 3 vitesh ai ka nevojë të zëvendësohet.

Një mjek fut implantin kontraceptiv në parakrahun e një gruaje.

Shumë e sigurt

Implanti kontraceptiv është shumë i sigurt nëse përdoret siç duhet. Rreziku i shtatzënisë është afërsisht 1 në 2.000.

Shumë e sigurt

Nuk ndikon shëndetin tuaj

Implanti kontraceptiv përmban 1 hormon. Ky hormon në përgjithësi nuk ndikon shëndetintuaj. Por, në disa raste është më mirë të zgjidhni një metodë tjetër kontracepsioni. Pyesni një mjek për këshilla.

Implanti kontraceptiv nuk ju bën më pak pjellore. Nëse dëshironi të ngelni shtatzënë, thjesht duhet t'ju heqin implantin.

Gjatë muajve të parë të përdorimit të implantit, mund të keni efekte anësore, si p.sh. gjokse më të ndjeshme, dhimbje koke dhe cikël menstrual të çrregullt. Këto efekte zakonisht zhduken vetë. Nëse nuk zhduken, konsultohuni me një mjek.

Ciklet tuaja menstruale mund të bëhen më pak të rënda dhe shpesh mund të ndalojnë krejtësisht. Për disa gra, cikli bëhet më i rëndë. Të tjerat vazhdojnë të kenë cikle menstruale të çrregullta ose gjakrrjedhje midis 2 cikleve.

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Implanti kontraceptiv nuk ju mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Çmimi i një implanti kontraceptiv

Një mjek mund të përshtatë një implant kontraceptiv për rreth € 140 - € 200. Pas 3 vitesh, ju duhet të ktheheni te mjeku për një implant të ri.

Deri në moshën 21 vjeç, shumica e formave të kontracepsionit rimbursohen nga sigurimi juaj shëndetësor. Por, në fillim duhet të paguani tepricën (eigen risico) e policës së sigurimit tuaj shëndetësor. Pyetni ofruesin e sigurimit tuaj shëndetësor për të mësuar shumën që do të rimbursohet. Nga mosha 21 vjeç, kontracepsioni rimbursohet vetëm nëse keni marrë një sigurim shtesë për kontracepsionin.

Sa kushton?

Het hormoonstaafje is een anticonceptiemiddel

Het hormoonstaafje is een flexibel plastic staafje, zo groot als een lucifer. Het bevat 1 hormoon. Dit hormoon voorkomt de eisprong. Het maakt het ook moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder binnen te komen en de eicel te bereiken. 

Hormonaal staafje

Hoe werkt het hormoonstaafje

Een huisarts, verloskundige of gynaecoloog zal het hormoonstaafje inbrengen. U zal plaatselijke verdoving krijgen en het staafje zal met een naald net onder de huid aan de binnenkant van uw bovenarm worden geschoven. Dit is bijna pijnloos. 

Het hormoonstaafje werkt 3 jaar. Na 3 jaar moet het worden vervangen. 

Een dokter brengt het hormoonstaafje in, in de bovenarm van een vrouw.

Zeer betrouwbaar

Het hormoonstaafje is zeer betrouwbaar, als het correct wordt gebruikt. 

Zeer betrouwbaar

Geen invloed op uw gezondheid

Het hormoonstaafje bevat 1 hormoon. Dit hormoon heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van het hormoonstaafje. Wanneer u zwanger wil worden, laat u gewoon het staafje verwijderen.   

Tijdens de eerste maanden dat u het hormoonstaafje gebruikt, kunt u bijwerkingen hebben zoals gespannen borsten, hoofdpijn en onregelmatige menstruatie. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie kan minder hevig worden of zelfs helemaal stoppen. Bij sommige vrouwen wordt de menstruatie heviger. Andere vrouwen blijven een onregelmatige menstruatie hebben of hebben tussendoor bloedingen.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het hormoonstaafje beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Condoom

Prijs van een hormoonstaafje

Een hormoonstaafje kost ongeveer 140 - 200€ inclusief inbrengen. Na 3 jaar moet u naar de huisarts, verloskundige of gynaecoloog teruggaan voor een nieuw hormoonstaafje. 

Tot 21 jaar wordt de meeste anticonceptie vergoed. U moet dan wel uw eigen risico hebben opgemaakt. Check uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 21 jaar wordt anticonceptie alleen vergoed als u een aanvullende verzekering voor anticonceptie heeft.  

 

Wat kost het?

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet