Trajtimi i HIV

Nëse merrni ilaçet tuaja siç duhet çdo ditë, mund të bëni një jetë normale dhe të jetoni aq gjatë sa dikush pa HIV.

Merrni ilaçet tuaja në mënyrën që ju tregon këshilltari për virusin HIV. Flisni me këshilltarin tuaj për virusin HIV rreth ilaçeve më të mira për ju.

Nëse nuk trajtoheni, mund të infektoni njerëz të tjerë nëpërmjet seksit pa mbrojtje ose nëpërmjet gjakut tuaj. Ju mund të infektoni foshnjën tuaj gjatë shtatzënisë ose lindjes ose kur ta ushqeni me gji. Me trajtimin e duhur, gratë me HIV mund të kenë fëmijë të shëndetshëm.

Burrë duke marrë ilaçet e HIV.

Stil jete i shëndetshëm

Kujdesuni për shëndetin tuaj:

 • Ushqehuni shëndetshëm. Kjo përmirëson rezistencën tuaj ndaj sëmundjeve.
 • Bëni ushtrime.
 • Mbani cigaret, drogat dhe alkoolin në një minimum.
 • Pushoni mjaftueshëm natën. Kjo do të reduktojë stresin.
Ushqehuni shëndetshëm.
Ushqehuni shëndetshëm.
Bëni ushtrime.
Bëni ushtrime.
Mbani cigaret, drogat dhe alkoolin në një minimum.
Mbani cigaret, drogat dhe alkoolin në një minimum.
Pushoni mjaftueshëm natën.
Pushoni mjaftueshëm natën.

Kontakti social

Ju s'mund të infektoni dikë nëpërmjet kontaktit social. Nuk keni pse të keni frikë se mos infektoheni nëse, për shembull, ndani një gotë ose pjatë me dikë ose nëse prekni dikë ose i jepni një puthje të thjeshtë ose puthje franceze.

Asnjë transmetim të HIV: duke ndarë një gotë ose pjatë
Asnjë transmetim të HIV: duke ndarë një gotë ose pjatë
Asnjë transmetim të HIV: duke prekur ose takuar duart
Asnjë transmetim të HIV: duke prekur ose takuar duart
Nuk infektoheni me HIV: duke e puthur njëri-tjetrin ose duke dhënë një puthje franceze
Nuk infektoheni me HIV: duke e puthur njëri-tjetrin ose duke dhënë një puthje franceze

Nuk keni më ndonjë rrezik infeksioni

Nëse merrni ilaçet tuaja siç duhet çdo ditë, sasia e virusit HIV në gjakun tuaj (ngarkesa virale) do të zvogëlohet. Pas disa muajsh, shpesh mund të mos zbulohet më, megjithëse virusi është ende në trupin tuaj. Atëherë, nuk do të mund të infektoni me HIV dikë tjetër.

Në kushte të caktuara, është e mundur që të kryeni seks pa prezervativ me partnerin tuaj të qëndrueshëm (marrëdhënie e qëndrueshme) i cili nuk ka HIV:

 • Nëse i merrni ilaçet tuaja të HIV siç duhet çdo ditë; dhe
 • Nëse, për të paktën 6 muaj, ngarkesa juaj virale nuk mund të zbulohet më; dhe
 • Nëse ngarkesa juaj virale u kontrollua në më pak se 6 muaj më parë;
 • Nëse ju dhe partneri juaj nuk keni ndonjë IST tjetër dhe membrana mukoze e gojës, anusit, penisit ose vaginës tuaj nuk është e dëmtuar.

Flisni me këshilltarin për virusin HIV dhe me partnerin tuaj nëse doni të bëni seks pa prezervativ.

Çift duke folur.

T'i tregoni dikujt se keni HIV

Jetesa me HIV nuk është gjithmonë e lehtë. Mund t'ju ndihmojë nëse ju flisni me dikë rreth HIV. Ju nuk jeni të detyruar t'u tregoni njerëzve se keni HIV.

Behandeling van hiv

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, kunt u een normaal leven leiden en zelfs even lang leven als iemand zonder hiv. 

Neem uw medicijnen zoals de hiv behandelaar het vraagt. Bespreek met uw hiv behandelaar welke medicijnen het best zijn voor u. 

Als u geen behandeling krijgt, kunt u anderen infecteren door onbeschermde seks of met bloed. U kunt uw baby infecteren tijdens de zwangerschap of bevalling of via borstvoeding. Met de juiste behandeling kunnen vrouwen met hiv toch gezonde kinderen krijgen

Man neemt hiv-medicatie.

Gezonde levensstijl

Draag zorg voor uw gezondheid:

 • Eet gezond. Daardoor bent u beter beschermd tegen ziekten.
 • Beweeg. 
 • Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum. 
 • Rust goed uit ‘s nachts. U zal minder gestresseerd zijn.
Eet gezond.
Eet gezond.
Beweeg.
Beweeg.
Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum.
Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum.
Rust goed uit ‘s nachts.
Rust goed uit ‘s nachts.

Sociaal contact

U kunt niemand infecteren door sociaal contact. U hoeft niet bang te zijn voor infectie als u een glas of bord met anderen deelt of anderen aanraakt, kus of een tongzoen geeft.  

Geen hiv infectie: een glas of bord delen
Geen hiv infectie: een glas of bord delen
Geen hiv infectie: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv infectie: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv infectie: elkaar kussen of een tongkus geven
Geen hiv infectie: elkaar kussen of een tongkus geven

Geen risico op infectie meer

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus dikwijls niet meer worden opgespoord, ookal is het nog in uw lichaam. U kunt hiv niet meer doorgeven aan anderen. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd; 
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, anus, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een hiv-consulent en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen.

Koppel praat.

Iemand vertellen dat u hiv heeft

Leven met hiv leven is niet altijd gemakkelijk. Het kan helpen om er met iemand over te praten. U bent niet verplicht om anderen te vertellen dat u hiv heeft. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Qendrat për trajtimin e HIV
Nëse keni HIV, është e rëndësishme që të trajtoheni. Një listë e qendrave për trajtimin e HIV në Holandë.
Shoqata e HIV
Për pyetje rreth jetesës me HIV dhe për të kontaktuar njerëz të tjerë me HIV.
Poz & Proud
Organizatë për dhe nga burra gei me HIV.
Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Switchboard
Platforma për lesbike, gei, biseksualë dhe persona transgjinorë. Nëse keni pyetje, mund t'i bëni nëpërmjet email-it, bisedës online ose telefonit.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet