IST-të

Ju mund të infektoni fetusin nëse një IST nuk është trajtuar. Mund të jetë e rrezikshme për fetusin nëse IST-ja nuk është trajtuar. Nëse e dini se keni një IST, flisni me mjekun e përgjithshëm ose maminë tuaj. Ai/ajo mund t'ju ndihmojë të merrni hapat e duhur për të mbrojtur fetusin.

Shumica e IST-ve mund të trajtohen gjatë shtatzënisë pa asnjë rrezik për fetusin, përveç hepatitit B. Në rastin e hepatitit B, foshnja do të vaksinohet pas lindjes.

Herpesivaginë në 3 muajt e fundit të shtatzënisë mund të jetë i rrezikshëm për fetusin. Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj

Një grua shtatzënë gjithmonë testohet për disa IST. Nëse doni një test për një IST të caktuar, duhet të pyesni maminë ose gjinekologun tuaj.

Një grua shtatzënë gjithmonë testohet për disa IST. Nëse doni një test për një IST të caktuar, duhet të pyesni mjekun tuaj.

HIV

Nëse keni HIV, ju ende mund të keni fëmijë të shëndetshëm:

Një grua shtatzënë me HIV duhet të marrë ilaçe gjatë shtatzënisë.
Një grua shtatzënë me HIV duhet të marrë ilaçe gjatë shtatzënisë.
Ndonjëherë, foshnja do të lindë nëpërmjet operacionit cezarian.
Ndonjëherë, foshnja do të lindë nëpërmjet operacionit cezarian.
Foshnjës i jepen ilaçe pas lindjes.
Foshnjës i jepen ilaçe pas lindjes.
Nëna nuk mund të ushqejë me gji fëmijën e saj. Qumështi i gjirit përmban HIV.
Nëna nuk mund të ushqejë me gji fëmijën e saj. Qumështi i gjirit përmban HIV.
Nëna e ushqen fëmijën e saj me biberon.
Nëna e ushqen fëmijën e saj me biberon.

Soa's

U kunt de foetus met een soa besmetten als die niet wordt behandeld. Het kan gevaarlijk zijn voor de foetus als de soa niet wordt behandeld. Als u weet dat u een soa heeft, praat erover met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Hij/zij kan u helpen om de juiste stappen te zetten om de foetus te beschermen. 

Bijna alle soa’s kunnen worden behandeld tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor de foetus, behalve hepatitis B. Bij hepatitis B krijgt de baby een vaccin na de geboorte. 

Herpes in de vagina in de laatste 3 maanden van de zwangerschap kan gevaarlijk zijn voor de foetus. Neem onmiddellijk contact op met uw verloskundige of gynaecoloog. 

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw verloskundige of gynaecoloog vragen.

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter vragen.

Hiv

Als u hiv heeft, kunt u toch gezonde kinderen krijgen: 

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
De baby moet soms worden geboren met een keizersnede.
De baby moet soms worden geboren met een keizersnede.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder geeft de baby flesvoeding.
De moeder geeft de baby flesvoeding.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
IST Sida Holandë (Soa Aids Nederland)
Nëse mendoni se keni një IST, është e rëndësishme që të testoheni. Lista e adresave për testet e IST-ve dhe vaksinimet.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet