Menjëherë pas lindjes

Orën e parë, foshnja juaj shtrihet pranë jush dhe mund të pijë nga gjinjtë tuaj. Pas një ore, foshnja kontrollohet dhe peshohet.

 • Mamia kontrollon frymëmarrjen e foshnjës, ngjyrën e lëkurës, tensionin e muskujve, rrahjen e zemrës dhe reagimin ndaj stimujve. Ajo i administron gjithashtu foshnjës vitaminë K.
 • Foshnja vishet ose mbështillet në një batanije.
 • Më pas, ju ose partneri mund ta mbani përsëri foshnjën. Pas një operacioni cezarian (lindja kirurgjikale) foshnja qëndron me partnerin tuaj.
 • Juve ju jepet diçka për të ngrënë dhe për të pirë. Nëse kontrollet dalin të gjitha mirë, mund të bëni një dush. Nëse keni lindur në spital dhe nuk ka asnjë arsye mjekësore, mund të shkoni në shtëpi pak orë pas lindjes.
 • Nëse keni pasur një operacion cezarian, ju qëndroni tre ditë në spital, ku do të kujdesen për ju dhe për foshnjën tuaj. Në shumë spitale, atje mund ta kalojë natën edhe partneri juaj.

Grua duke ushqyer me gji foshnjën e saj.

1. Në javët në vazhdim

Nëse jeni në shtëpi, asistentja e lindjes ju viziton në shtëpi çdo ditë gjatë javës së parë. Ajo ju ndihmon të kujdeseni për foshnjën dhe kontrollon shëndetin e nënës. Mamia ju viziton një herë në dy ditë për t'ju parë se si jeni.

 • Deri në 5 ditë pas lindjes, foshnja juaj mund të humbasë peshë. Kjo është normale.
 • Në javën e parë, testohet dëgjimi i foshnjës dhe foshnja testohet për sëmundje të rralla metabolike. Infermierja për fëmijë kryen testin e dëgjimit dhe merr pak gjak.

Kujdesi për nënën

 • Pas 8-10 ditëve asistentja e lindjes dhe mamia nuk do t'ju vizitojnë më në shtëpi.
 • Gjatë 6 javëve të para, mamia mban përgjegjësi për nënën. Gjatë këtyre 6 javëve, mamia ju ndihmon.
 • Rreth 6 javë pas lindjes, ju shkoni te mamia ose gjinekologu juaj për një kontroll shëndetësor përfundimtar.
 • Pas 6 javëve të para, kujdesin e merr përsipër mjeku juaj i përgjithshëm. Kontaktoni mjekun tuaj të përgjithshëm nëse keni pyetje ose keni nevojë për ndihmë.

Kujdesi për foshnjën

Kujdesi për foshnjën tuaj i dorëzohet qendrës shëndetësore të bashkisë. Infermierja për fëmijë ju viziton në shtëpi për t'u prezantuar kur fëmija është rreth 2-javësh.

 • Kur fëmija juaj është rreth 1-muajsh ju shkoni për herë të parë vetë në qendrën shëndetësore për fëmijë.
 • Pas rreth 8 javëve, foshnjës do t'i bëhen vaksinimet e para.

Kort na de geboorte

 • Uw baby blijf het eerste uur bij u liggen en kan dan aan de borst drinken. 
 • Na een uur wordt uw baby nagekeken en gewogen.
 • De verloskundige controleert de ademhaling, de kleur van de huid, de spierspanning, de hartslag en de reactie op prikkels. Ook geeft ze de baby Vitamine K
 • De baby wordt aangekleed of in een omslagdoek gewikkeld.
 • U of uw partner mag daarna de baby weer vasthouden. Na een bevalling met operatie (keizersnede) blijft de baby bij uw partner.
 • U krijgt wat te eten en te drinken. Als de controles goed zijn mag u douchen. Als u in het ziekenhuis bent bevallen en er geen medische redenen zijn, mag u enkele uren na de bevalling naar huis.
 • Heeft u een keizersnede gehad, dan blijft u nog drie dagen in het ziekenhuis, waar ze u en uw baby verder zullen verzorgen. In veel ziekenhuizen kan uw partner ook ’s nachts bij u blijven.
Vrouw geeft haar baby borstvoeding.

In de volgende weken

 • Wanneer u thuis bent, komt de kraamverzorgster de eerste week elke dag bij jullie thuis. Zij helpt met de verzorging van uw baby en doet controles bij de moeder. De verloskundige komt om de dag op bezoek om te kijken hoe het gaat. 
 • Tot 5 dagen na de geboorte kan uw baby gewicht verliezen. Dit is normaal. 
 • In de eerste week krijgt uw baby een gehoortest en wordt uw baby getest op zeldzame stofwisselingsziekten (metabole ziekten). De jeugdverpleegkundige doet deze gehoortest en neemt ook wat bloed af. 

Zorg voor moeder en kind

Zorg voor moeder 

 • Na 8-10 dagen komen de kraamverzorgster en verloskundige niet meer bij u thuis.

 • De verloskundige is de eerste 6 weken verantwoordelijk voor de moeder. De verloskundige begeleidt u gedurende deze 6 weken.

 • Ongeveer 6 weken na de bevalling komt u op nacontrole bij uw verloskundige of gynaecoloog.

 • Na de eerste 6 weken neemt de huisarts de zorg over. Neem contact op met de huisarts als u vragen of hulp nodig heeft. 

Zorg voor het kind 

 • De zorg van uw baby wordt overgedragen aan het consultatiebureau. De jeugdverpleegkundige komt op huisbezoek om kennis te maken, wanneer het kind ongeveer 2 weken oud is.
 • Wanneer uw baby ongeveer 1 maand oud is gaan jullie voor het eerst zelf naar het consultatiebureau. 
 • Na ongeveer 8 weken krijgt de baby de eerste vaccinaties, zoals difterie, kinkhoest, tetanus en polio. 

 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Kujdesi pas lindjes
Ditët e para pas lindjes, ju merrni ndihmë në shtëpi nga ndihmësja e lehonisë. Ajo ju ndihmon që të kujdeseni për fëmijën e porsalindur. Asistenca e lindjes rimbursohet nga paketa standarde e sigurimit shëndetësor (basisverzekering).
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet