• Asistentja e lindjes kontrollon rregullisht ritmin tënd të zemrës, temperaturën, humbjen e gjakut dhe lartësinë e mitrës.
  • Qafa e mitrës kontraktohet dhe zvogëlohet gradualisht. Këto kontraktime mund të jenë të parehatshme.
  • Nëse keni qepje, ato mund t'ju shqetësojnë kur uleni. Shpëlani çdo ditë me ujë vaginën për ta mbajtur të pastër dhe për të lehtësuar dhimbjen.
  • Çlodhuni mjaftueshëm,
  • Ju humbisni gjak deri në 6 javë pas lindjes. Në fillim gjaku është e kuqe e ndritshme. Më pas bëhet ngjyrë kafe. Më vonë, mund të bëhet i verdhë ose i bardhë. Sasia e gjakut pakësohet. Ndërroni pecetat sanitare rregullisht.

Rreth 6 javë pas lindjes, ju kthehet cikli menstrual. Nëse e ushqeni me gji foshnjën tuaj, mund të duhet më shumë.

Gjatë shtatzënisë, muskujt e dyshemesë së legenit tendosen. Pas lindjes, këta muskujt kanë nevojë për ushtrime që të rikuperohen. Pyesni maminë ose gjinekologun tuaj për këshilla. Mund t'ju jepet rekomandim për një fizioterapeut të legenit.

  • De kraamverzorgster controleert regelmatig uw hartslag, temperatuur, bloeddruk, bloedverlies en hoogte van de baarmoeder
  • De baarmoeder trekt samen en wordt geleidelijk kleiner. Deze samentrekkingen kunnen onaangenaam zijn.    
  • Als u hechtingen heeft, kunnen deze ongemakkelijk zijn wanneer u zit. Spoel uw vagina 2 keer per dag met stromend water om dit schoon te houden en de pijn te verzachten. 
  • Rust voldoende.
  • U verliest bloed tot 6 weken na de bevalling. Eerst is het bloed helderrood. Dan wordt het bruinig. Daarna kan het geel of wit worden. De hoeveelheid bloed wordt minder. Vervang regelmatig het maandverband.

Ongeveer 6 weken na de bevalling komt uw menstruatie weer op gang. Als u borstvoeding geeft, kan dit langer duren. 

Tijdens de zwangerschap rekken uw bekkenbodemspieren uit. Na de bevalling moet u deze spieren trainen zodat ze kunnen herstellen. Vraag advies aan uw verloskundige of gynaecoloog. U kan eventueel doorverwezen worden naar een bekkenbodemfysiotherapeut. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Kujdesi pas lindjes
Ditët e para pas lindjes, ju merrni ndihmë në shtëpi nga ndihmësja e lehonisë. Ajo ju ndihmon që të kujdeseni për fëmijën e porsalindur. Asistenca e lindjes rimbursohet nga paketa standarde e sigurimit shëndetësor (basisverzekering).
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet