Trajtimi mjekësor mund të kurojë shumicën e IST-ve ose të trajtojë simptomat. Pasojat e mundshme të një IST-je të patrajtuar janë:

Grua duke folur me një mjek.

Nëse nuk merrni trajtim, mund të infektoni partnerin tuaj.

Bëni teste nëse dëshironi ta dini me siguri që nuk keni një IST.

Sa më shpejt të trajtoheni, aq më pak serioze janë pasojat e një IST-je. Nëse merrni trajtim herët, shumica e IST-ve mund të kurohen ose simptomat mund të zhduken, pa dëmtimin e përhershëm të shëndetit tuaj.

Medische behandeling kan de meeste soa’s genezen of de symptomen behandelen. Mogelijke gevolgen van een onbehandelde soa zijn: 

Vrouw praat met een dokter.

Als u niet wordt behandeld, kunt u uw partner besmetten.

Laat u testen als u zeker wilt weten dat u geen soa heeft.  

Hoe sneller de behandeling start, hoe minder ernstig de gevolgen zijn van een soa. Als u snel wordt behandeld, kunnen de meeste soa’s genezen of de symptomen kunnen verdwijnen, zonder blijvende gevolgen voor uw gezondheid.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
IST Sida Holandë (Soa Aids Nederland)
Nëse mendoni se keni një IST, është e rëndësishme që të testoheni. Lista e adresave për testet e IST-ve dhe vaksinimet.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Jouw GGD - Shërbimi shëndetësor publik i bashkisë suaj
Nëse jeni nën 25 vjeç dhe keni pyetje rreth shëndetit, seksualitetit, trupit tuaj, ndjenjave, alkoolit ose drogës, mund të bëni pyetje nëpërmjet email-it ose bisedës online.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet