Dikush mund të marrë një IST nëpërmjet seksit dhe nëpërmjet mënyrave të tjera të transmetimit.

Transmetimi nëpërmjet seksit

Mënyra të transmetimit të IST: seks vaginal pa përdorur një prezervativ
Mënyra të transmetimit të IST: seks vaginal pa përdorur një prezervativ
Mënyra të transmetimit të IST: seks anal pa përdorur një prezervativ
Mënyra të transmetimit të IST: seks anal pa përdorur një prezervativ
Mënyra të transmetimit të IST: seks oral pa përdorur një prezervativ
Mënyra të transmetimit të IST: seks oral pa përdorur një prezervativ
Mënyra të transmetimit të IST: ndarje e lodrave të seksit pa përdorur një prezervativ
Mënyra të transmetimit të IST: ndarje e lodrave të seksit pa përdorur një prezervativ

Transmetim në mënyra të tjera

Mënyra të transmetimit të IST: nënë duke ushqyer me gji foshnjën e saj
Mënyra të transmetimit të IST: nënë duke ushqyer me gji foshnjën e saj
Mënyra të transmetimit të IST: ndarja e materialit të injeksionit
Mënyra të transmetimit të IST: ndarja e materialit të injeksionit

Të flasësh me partnerin tuaj dhe mjekun

Nëse keni një IST, mund të infektoni të tjerët. Flisni me partnerin tuaj rreth kësaj dhe nxiteni të shkojë te një mjek.

Sigurohuni që të shkoni të dy te mjeku juaj i përgjithshëm ose në shërbimin shëndetësor publik të bashkisë (GGD). Duke paralajmëruar partnerin tuaj aktual, ju mbroni edhe veten tuaj. Nëse IST-ja juaj është kuruar dhe ju bëni përsëri seks me partnerin tuaj që nuk është trajtuar, ai ose ajo mund t'ju infektojë përsëri.

Mos kryeni seks gjatë trajtimit të IST-së ose përdorni një prezervativ për të ulur rrezikun e infektimit të partnerit tuaj.

Mos paralajmëroni vetëm partnerët tuaj seksualë aktualë, por edhe ish-partnerët dhe personat e tjerë me të cilët keni pasur kontakt seksual. Edhe ata mund të jenë të infektuar dhe t'ua kalojnë IST-në partnerit ose partnerëve të tyre pa e ditur. Duke paralajmëruar partnerët tuaj seksualë, ndihmoni në parandalimin e përhapjes së mëtejshme të IST-ve. Nëse nuk dëshironi t'i tregoni vetë partnerit ose ish-partnerëve tuaj që keni IST, ju mund t'i paralajmëroni në mënyrë anonime, pa e përmendur emrin tuaj (nëpërmjet një uebsajti).

Çift duke folur.

U kunt een soa krijgen via seks of via andere manieren van besmetting.

Besmetting via seks

Wijzen van soa-besmetting: vaginale seks zonder condoom te gebruiken
Wijzen van soa-besmetting: vaginale seks zonder condoom te gebruiken
Wijzen van soa-besmetting: anale seks zonder condoom te gebruiken
Wijzen van soa-besmetting: anale seks zonder condoom te gebruiken
Wijzen van soa-besmetting: orale seks zonder condoom te gebruiken
Wijzen van soa-besmetting: orale seks zonder condoom te gebruiken
Wijzen van soa-besmetting: seksspeeltjes delen zonder een condoom te gebruiken.
Wijzen van soa-besmetting: seksspeeltjes delen zonder een condoom te gebruiken.

Besmetting op een andere manier

 

Wijzen van soa-besmetting: moeder geeft haar baby borstvoeding.
Wijzen van soa-besmetting: moeder geeft haar baby borstvoeding.
Wijzen van soa-besmetting: materiaal voor injecties delen.
Wijzen van soa-besmetting: materiaal voor injecties delen.

Praten met uw partner en de dokter

Als u een soa heeft kunt u anderen daarmee besmetten. Praat erover met uw partner en ga beiden naar de huisarts of GGD. 

Door uw huidige partner te waarschuwen beschermt u ook uzelf. Want als u genezen bent van uw soa en u heeft weer seks met uw partner die nog niet behandeld is, dan kan hij of zij u weer opnieuw infecteren.

Vrij niet tijdens de  soa behandeling of gebruik een condoom om het risico op  infectie van uw partner te verminderen. 

Waarschuw niet alleen uw huidige sekspartners, maar ook uw ex-partners en andere sekscontacten. Zij kunnen ook besmet zijn en de soa ongemerkt doorgeven aan hun partner(s). Door uw sekspartners te waarschuwen, helpt u verdere verspreiding van soa’s te voorkomen.

Als u niet zelf aan uw partner of ex-partners wilt vertellen dat u een soa heeft kunt u ook anoniem waarschuwen, zonder uw naam te noemen (via een website).

Koppel praat.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
IST Sida Holandë (Soa Aids Nederland)
Nëse mendoni se keni një IST, është e rëndësishme që të testoheni. Lista e adresave për testet e IST-ve dhe vaksinimet.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Jouw GGD - Shërbimi shëndetësor publik i bashkisë suaj
Nëse jeni nën 25 vjeç dhe keni pyetje rreth shëndetit, seksualitetit, trupit tuaj, ndjenjave, alkoolit ose drogës, mund të bëni pyetje nëpërmjet email-it ose bisedës online.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet