Në një marrëdhënie të qëndrueshme, një person e përcakton tjetrin si të tijin/të sajin partner dhe anasjelltas. Partnerët janë të përkushtuar për njëri-tjetrin. Ata vendosin që të jenë bashkë dhe të qëndrojnë për një kohë të gjatë së bashku.

Zakonisht, partnerët vendosin së bashku se si duan të jetë marrëdhënia e tyre.

Një burrë dhe një grua duke treguar përkushtim për njëri-tjetrin.

In een vaste relatie beschouwt de ene persoon de andere als zijn/haar partner en omgekeerd. De partners zijn verbonden aan elkaar. Ze besluiten om samen te zijn en ook op lange termijn samen te blijven.

Meestal beslissen de partners samen wat zij van de relatie verwachten.

Een man en een vrouw tonen dat ze zich voor elkaar inzetten.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Korrelatie
Nëse dëshironi të bisedoni rreth çështjeve familjare si marrëdhëniet, ndjenjat tuaja ose seksualiteti, mund të telefononi, të bisedoni ose të dërgoni me postë në mënyrë anonime me Korrelatie.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet