Marrëdhënia seksuale është seksi me penetrimin e vaginës ose të anusit me një penis të ngurtësuar.

Penetrimi i vaginës

Një burrë që eksitohet mund të ketë ereksion. Penisi fryhet me gjak. Ai zmadhohet dhe ngurtësohet dhe ngrihet.

Një gruaje të eksituar i laget vagina. Kjo e ndihmon penisin të hyjë në vaginë.

Gruaja mund të mbetet shtatzënë vetëm nëse:

Nëse nuk keni dëshirë për të bërë fëmijë për momentin, përdorni kontracepsion.

Një burrë dhe grua duke kryer marrëdhënie seksuale. Fokusi është në penisin që penetron në vaginë.
Një burrë dhe grua duke kryer marrëdhënie seksuale. Fokusi është në penisin që penetron në vaginë.
Pamje e hollësishme e penisit brenda vaginës i parë nga brenda.
Pamje e hollësishme e penisit brenda vaginës i parë nga brenda.
Pamje e hollësishme e penisit brenda vaginës i parë nga brenda. Sperma po del nga penisi dhe po hyn në mitër.
Pamje e hollësishme e penisit brenda vaginës i parë nga brenda. Sperma po del nga penisi dhe po hyn në mitër.

Penetrimi i anusit

Një burrë dhe një grua ose 2 burra mund të bëjnë seks me penetrim të anusit.

Një grua nuk mund të mbetet shtatzënë nëpërmjet penetrimit të anusit. Por, sigurohuni që sperma të mos hyjë në vaginë.

Shembull i marrëdhënies seksuale: 2 burra të shtrirë në anë. Njëri është shtrirë pas tjetrit.

Arsyet për një marrëdhënie seksuale

Mund të kryeni marrëdhënie seksuale për arsye të ndryshme, për shembull, sepse doni:

  • të bëni fëmijë (vetëm nëpërmjet penetrimit të vaginës);
  • të provoni kënaqësi seksuale;
  • të shprehni dashurinë dhe emocione të tjera;
  • të përjetoni intimitet;
  • të qetësoheni.

Marrëdhënia seksuale gjatë ciklit menstrual

Disa gra duan të kryejnë marrëdhënie seksuale gjatë ciklit të tyre menstrual, disa të tjera jo. Një grua mund të kryejë marrëdhënie seksuale gjatë ciklit të saj menstrual nëse ajo dëshiron. Kjo gjë nuk do të shkaktojë probleme me higjienën.

Variacioni

Nuk nevojitet të keni orgazëm sa herë që bëni seks. Shumë njerëz nuk kanë gjithnjë orgazëm.

Mund të kryeni marrëdhënie seksuale në pozicione të ndryshme: të shtrirë, të ulur, në këmbë ose galiç.
Përveç marrëdhënies seksuale, ekzistojnë edhe mënyra të tjera për të bërë seks.

Bisedoni me partnerin tuaj për dëshirat dhe ndjenjat tuaja. Së bashku mund të vendosni se cili është një seks i mirë për të dy ju.

Marrëdhënia seksuale, shembulli 1: burri shtrihet mbi gruan. Gruaja hap këmbët e saj.
Marrëdhënia seksuale, shembulli 1: burri shtrihet mbi gruan. Gruaja hap këmbët e saj.
Marrëdhënia seksuale, shembulli 2: gruaja është këmbadoras. Burri qëndron në gjunjë pas saj.
Marrëdhënia seksuale, shembulli 2: gruaja është këmbadoras. Burri qëndron në gjunjë pas saj.
Marrëdhënia seksuale, shembulli 3: burri qëndron në këmbë. Gruaja qëndron në këmbë përkundrejt tij. Burri mban lart njërën këmbë të saj.
Marrëdhënia seksuale, shembulli 3: burri qëndron në këmbë. Gruaja qëndron në këmbë përkundrejt tij. Burri mban lart njërën këmbë të saj.
Marrëdhënia seksuale, shembulli 4: burri dhe gruaja shtrihen secili në anë, burri ndodhet prapa gruas.
Marrëdhënia seksuale, shembulli 4: burri dhe gruaja shtrihen secili në anë, burri ndodhet prapa gruas.
Marrëdhënia seksuale, shembulli 5: gruaja ulet mbi burrin.
Marrëdhënia seksuale, shembulli 5: gruaja ulet mbi burrin.

Mbrojtja nga IST-të dhe nga HIV

Nëpërmjet marrëdhënies seksuale mund të prekeni nga IST-të dhe nga virusi HIV. Mund të përdorni prezervativ për të mbrojtur veten dhe partnerin tuaj.

Një prezervativ

Geslachtsgemeenschap is seks met penetratie van de vagina of anus door een stijve penis

Penetratie van de vagina

Een man die opgewonden is, kan een erectie krijgen. De penis zwelt op met bloed. Hij wordt groter en stijf en richt zich op. 

Een vrouw die opgewonden is, krijgt een natte vagina. Dit help de penis om in de vagina binnen te dringen. 

De vrouw kan zwanger worden als:

Als u op dit moment geen kinderwens heeft, gebruik anticonceptie.

Man en vrouw hebben geslachtsgemeenschap. De focus ligt op de penis die de vagina penetreert.
Man en vrouw hebben geslachtsgemeenschap. De focus ligt op de penis die de vagina penetreert.
Detail van de penis in de vagina inwendig gezien.
Detail van de penis in de vagina inwendig gezien.
Detail van de penis in de vagina inwendig gezien. Sperma verlaat de penis en gaat binnen in de baarmoeder.
Detail van de penis in de vagina inwendig gezien. Sperma verlaat de penis en gaat binnen in de baarmoeder.

Penetratie van de anus

Een man en een vrouw of 2 mannen kunnen seks hebben met penetratie van de anus. 

Een vrouw kan niet zwanger worden door penetratie van de anus. Zorg er wel voor dat er geen sperma in de vagina terechtkomt.

Geslachtsgemeenschap voorbeeld: 2 mannen liggen op hun zij. De ene ligt achter de andere.

Redenen voor geslachtsgemeenschap

U kunt geslachtsgemeenschap hebben om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat u:

  • kinderen wil (alleen bij penetratie van de vagina);
  • seksueel plezier wil;
  • liefde of andere gevoelens wil uitdrukken;
  • intimiteit wil ervaren;
  • wil ontspannen…

Geslachtsgemeenschap tijdens de menstruatie

Sommige vrouwen willen geslachtsgemeenschap hebben tijdens de menstruatie, andere niet. Een vrouw kan geslachtsgemeenschap hebben tijdens de menstruatie als ze dat wil. Dit is geen probleem voor een goede hygiëne.

Variatie

U hoeft niet altijd een orgasme te krijgen wanneer u seks heeft. Veel mensen krijgen niet altijd een orgasme. 

U kunt geslachtsgemeenschap hebben in verschillende houdingen: liggend, zittend, staand of gehurkt. 
Naast geslachtsgemeenschap zijn er nog andere manieren om seks te hebben.

Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. Samen kunnen jullie bepalen wat goede seks is voor jullie allebei.  

Geslachtsgemeenschap voorbeeld 1: De man ligt op de vrouw. De vrouw spreidt haar benen.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 1: De man ligt op de vrouw. De vrouw spreidt haar benen.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 2: De vrouw zit op handen en knieën. De man zit op zijn knieën achter haar.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 2: De vrouw zit op handen en knieën. De man zit op zijn knieën achter haar.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 3: De man staat recht. De vrouw staat tegen hem aan. De man heft een van haar benen op.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 3: De man staat recht. De vrouw staat tegen hem aan. De man heft een van haar benen op.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 4: De man ligt op zijn zij achter de vrouw.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 4: De man ligt op zijn zij achter de vrouw.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 5: De vrouw zit op de man.
Geslachtsgemeenschap voorbeeld 5: De vrouw zit op de man.

Bescherming tegen soa's en hiv

U kunt soa’s en hiv krijgen via geslachtsgemeenschap. U kunt een condoom gebruiken om uzelf en uw partner te beschermen.

Een condoom

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Korrelatie
Nëse dëshironi të bisedoni rreth çështjeve familjare si marrëdhëniet, ndjenjat tuaja ose seksualiteti, mund të telefononi, të bisedoni ose të dërgoni me postë në mënyrë anonime me Korrelatie.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet