Mënyra të mbrojtjes

Nëse keni HIV dhe ju nuk mjekuar, ju mund të infektoni njerëz të tjerë, edhe nëse ju nuk keni asnjë simptomë ende.

Përdorni prezervativ kur kryeni vaginal ose seks anal. Shmangni futjen e gjakut ose spermës në gojë gjatë seksit oral.
Përdorni prezervativ kur kryeni vaginal ose seks anal. Shmangni futjen e gjakut ose spermës në gojë gjatë seksit oral.
Përdorni vetëm materialin tuaj të injeksionit ose material të ri.
Përdorni vetëm materialin tuaj të injeksionit ose material të ri.
Merrni ilaçe gjatë shtatzënisë tuaj kur ju jeni HIV-pozitive.
Merrni ilaçe gjatë shtatzënisë tuaj kur ju jeni HIV-pozitive.

Në rast urgjence

Nëse jeni ekspozuar ndaj virusit HIV, mund të merrni një ilaç të quajtur "PPE". Merrni ilaçin sa më shpejt të jetë e mundur (jo më shumë se 3 ditë pas rrezikut të infeksionit). Sa më shpejt të filloni ta merrni, aq më e madhe është mundësia për të mos u infektuar. Pyesni një mjek për ndihmë.

Burrë duke folur me një profesionist shëndeti.

Nuk keni më ndonjë rrezik infeksioni

Nëse merrni ilaçet e HIV siç duhet çdo ditë, sasia e HIV në gjakun tuaj (ngarkesa virale) zvogëlohet. Pas disa muajsh, shpesh mund të mos zbulohet më, megjithëse virusi është ende në trupin tuaj. Atëherë, nuk do të mund të infektoni me HIV dikë tjetër.

Në kushte të caktuara, është e mundur që të kryeni seks pa prezervativ me partnerin tuaj të qëndrueshëm (marrëdhënie e qëndrueshme) i cili nuk ka HIV:

  • Nëse i merrni ilaçet tuaja të HIV siç duhet çdo ditë; dhe
  • Nëse, për të paktën 6 muaj, ngarkesa juaj virale nuk mund të zbulohet më; dhe
  • Nëse ngarkesa juaj virale u kontrollua në më pak se 6 muaj më parë;
  • Nëse nuk keni ndonjë IST tjetër dhe membrana mukoze e gojës, anusit, penisit ose vaginës tuaj nuk është e dëmtuar.

Flisni me një mjek dhe me partnerin tuaj nëse doni të bëni seks pa prezervativ.

Çift duke folur.

Trajtimi parandalues me ilaçet për HIV: PrEP

PrEP janë ilaçet për HIV për parandalimin e infeksionit me HIV. PrEP nuk e zëvendëson prezervativin, sepse pilula PrEP (Truvada) ju mbron vetëm nga HIV dhe nuk ju mbron nga IST-të e tjera. Ai është një mbrojtje shtesë për njerëzit që kanë shumë mundësi që të infektohen me HIV.

Kur përdorni PrEP, duhet të merrni një pilulë çdo ditë në të njëjtën orë, sipas dëshirës suaj. Burrat që bëjnë seks me burra të tjerë mund të zgjedhin ta marrin PrEP vetëm para dhe pas seksit:
• 2 pilula, 2 deri në 24 orë para seksit anal dhe
• 1 pilulë 24 orë pasi morët pilulat e para dhe më pas përsëri një 1 pilulë 24 orë më vonë.

Para se të filloni PrEP, duhet të siguroheni që nuk keni HIV. Duhet të shkoni në GGD ose te mjeku juaj i përgjithshëm për një kontroll shëndetësor çdo 3 muaj.

Blerja e PrEP

Mund ta blini PrEP me recetën e një mjeku në një farmaci. Nuk mbulohet nga sigurimi juaj shëndetësor dhe PrEP kushton shtrenjtë.

Në rast urgjence

Nëse jeni ekspozuar ndaj virusit HIV, mund të merrni një ilaç të quajtur "PPE". Merrni ilaçin sa më shpejt të jetë e mundur (jo më shumë se 3 ditë pas rrezikut të infeksionit). Sa më shpejt të filloni ta merrni, aq më e madhe është mundësia për të mos u infektuar. Kërkoni ndihmën e GGD ose mjekut tuaj të përgjithshëm.

Asnjë rrezik i mëtejshëm infeksioni

Nëse merrni ilaçet e HIV siç duhet çdo ditë, sasia e HIV në gjakun tuaj (ngarkesa virale) pakësohet. Pas disa muajsh, shpesh mund të mos zbulohet më, megjithëse virusi është ende në trupin tuaj. Atëherë nuk do të mund t'ua ngjitni virusin HIV të tjerëve.

Në kushte të caktuara, është e mundur që të kryeni seks pa prezervativ me partnerin tuaj të qëndrueshëm (marrëdhënie e qëndrueshme) i cili nuk ka HIV:

· Nëse i merrni ilaçet tuaja të HIV siç duhet çdo ditë; dhe

· Nëse, për të paktën 6 muaj, ngarkesa juaj virale nuk mund të zbulohet më; dhe

· Nëse ngarkesa juaj virale u kontrollua në më pak se 6 muaj më parë;

· Nëse nuk keni ndonjë IST tjetër dhe membrana mukoze e gojës, anusit, penisit ose vaginës tuaj nuk është e dëmtuar.

Flisni me një mjek dhe me partnerin tuaj nëse doni të bëni seks pa prezervativ.

Manieren om u te beschermen

Als u hiv heeft en geen behandeling krijgt, kunt u anderen ermee infecteren, zelfs als u nog geen symptomen heeft.

Gebruik een condoom bij vaginale seks of anale seks. Neem geen bloed of sperma in uw mond bij orale seks.
Gebruik een condoom bij vaginale seks of anale seks. Neem geen bloed of sperma in uw mond bij orale seks.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Neem medicatie tijdens uw zwangerschap als u hiv-positief bent.
Neem medicatie tijdens uw zwangerschap als u hiv-positief bent.

In geval van nood

Als u bent blootgesteld aan hiv, kunt u een medicijn nemen dat ‘PEP’ heet. Neem het medicijn zo snel mogelijk in (niet later dan 3 dagen na het risicocontact). Hoe sneller u het medicijn neemt, hoe groter de kans dat u niet besmet raakt. Vraag de huisarts of GGD om hulp.

Man praat met een zorgverlener.

Geen risico op infectie meer

Als u elke dag correct uw hiv-medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord, ook al is het nog in uw lichaam. U kunt hiv niet meer doorgeven aan anderen.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

  • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
  • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
  • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd;
  • Als u geen andere soa heeft en het slijmvlies van uw mond, anus, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een dokter en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen. 

Koppel praat.

Preventieve behandeling met hiv-medicatie: PrEP

PrEP is hiv-medicatie om  infectie met hiv te voorkomen. PrEP vervangt het condoom niet, want de PrEP-pil beschermt enkel tegen hiv en niet tegen andere soa’s. Het is een extra bescherming voor mensen die een grote kans lopen om besmet te worden met hiv. Bij PrEP moet u elke dag 1 pil nemen op een vast tijdstip dat u zelf kiest. Mannen die seks hebben met mannen kunnen ervoor kiezen om PrEP enkel te nemen voor en na de seks:

  • 2 pillen 2 tot 24 uur voor anale seks én
  • 1 pil 24 uur na de eerste inname en nog 1 pil 24 uur later

Voordat u met de PrEP begint moet u zeker weten dat u geen hiv heeft. Elke 3 maanden moet u bij GGD of huisarts op controle gaan.

PrEP kopen

U kunt PrEP met een recept van een arts bij de apotheek kopen. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en is duur.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
IST Sida Holandë (Soa Aids Nederland)
Nëse mendoni se keni një IST, është e rëndësishme që të testoheni. Lista e adresave për testet e IST-ve dhe vaksinimet.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet