Përdorimi i prezervativit

Për shumicën e IST-ve, mund ta zvogëloni rrezikun e infeksionit:

Prezervativi

Përdorni një prezervativ për të mbrojtur veten tuaj dhe partnerin tuaj nga IST-të dhe HIV. Nëse nuk doni të përdorni prezervativ, flisni me një profesionist shëndeti rreth testeve për IST dhe testeve për HIV.

Ju mbroheni gjithashtu nga IST-të nëse ju dhe partneri juaj i rregullt (marrëdhënie e qëndrueshme), që të dy, keni rezultat negativ të testit për IST dhe nuk kryeni marrëdhënie seksuale me persona të tjerë. Nëse ju ose partneri juaj kryeni marrëdhënie me persona të tjerë, përdorni gjithmonë prezervativ.

Prezervativi ju mbron edhe nga shtatzënia e paplanifikuar. Ekzistojnë edhe metoda të tjera kontracepsioni.

Mënyra të tjera mbrojtje

  • Përdorni vetëm materialin tuaj të injeksionit ose material të ri.
  • Nëse jeni shtatzënë dhe keni një IST, pyesni mjekun tuaj të përgjithshëm ose një mami për këshilla.
  • Përdorni furçën tuaj të dhëmbëve (hepatiti B), peshqirë dhe çarçafë (zgjebja dhe morrat pubikë).
  • Vaksinohuni kundër hepatitit B. Shkoni në shërbimin shëndetësor publik të bashkisë (GGD) në zonën tuaj.
Vaksinohuni kundër hepatitit B.
Vaksinohuni kundër hepatitit B.
Përdorni vetëm materialin tuaj të injeksionit ose material të ri.
Përdorni vetëm materialin tuaj të injeksionit ose material të ri.
Nëse jeni shtatzënë dhe keni një IST, pyesni një mjek për këshillë.
Nëse jeni shtatzënë dhe keni një IST, pyesni një mjek për këshillë.

Të flasësh me partnerin tuaj dhe një profesionist shëndeti

Nëse keni një IST, mund të infektoni të tjerët. Flisni me partnerin tuaj për të dhe sigurohuni që të shkoni të dy te mjeku juaj i përgjithshëm ose në shërbimin shëndetësor publik të bashkisë (GGD). Duke paralajmëruar partnerin tuaj aktual, ju mbroni edhe veten tuaj. Nëse IST-ja juaj është kuruar dhe ju bëni përsëri seks me partnerin tuaj që nuk është trajtuar, ai ose ajo mund t'ju infektojë përsëri.

Mos kryeni seks gjatë trajtimit të IST-së ose përdorni një prezervativ për të ulur rrezikun e infektimit të partnerit tuaj. Mos paralajmëroni vetëm partnerët tuaj seksualë aktualë, por edhe ish-partnerët dhe personat e tjerë me të cilët keni pasur kontakt seksual. Edhe ata mund të jenë të infektuar dhe t'ua kalojnë IST-në partnerit ose partnerëve të tyre pa e ditur. Duke paralajmëruar partnerët tuaj seksualë, ndihmoni në parandalimin e përhapjes së mëtejshme të IST-ve.

Këshillohuni me mjekun ose infermierin për të mësuar se sa prapa duhet të ktheheni në kohë kur bëhet fjalë për paralajmërimin e partnerëve seksualë. Nëse nuk dëshironi t'i tregoni vetë partnerit ose ish-partnerëve tuaj që keni IST, ju mund t'i paralajmëroni në mënyrë anonime, pa e përmendur emrin tuaj (nëpërmjet një uebsajti).

Çift duke folur.

Condoomgebruik

Voor de meeste soa’s kunt u het risico op besmetting verkleinen:

Condoom

Gebruik een condoom om uzelf en uw partner te beschermen tegen soa’s en hiv. Als jullie geen condoom willen gebruiken, praat met een zorgverlener over soa-testen en hiv-testen.

U bent ook beschermd tegen soa’s als u en uw vaste partner (vaste relatie) allebei negatief zijn getest op soa's en geen geslachtsgemeenschap hebben met anderen. Als u of uw partner geslachtsgemeenschap met anderen heeft, gebruik dan altijd een condoom.

Het condoom beschermt u ook tegen een ongeplande zwangerschap. Er bestaan nog andere anticonceptiemiddelen.

Andere manieren om u te beschermen

 

Laat u vaccineren tegen hepatitis B.
Laat u vaccineren tegen hepatitis B.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Als u zwanger bent en een soa heeft, vraag dan advies aan een dokter.
Als u zwanger bent en een soa heeft, vraag dan advies aan een dokter.

Praten met uw partner en een zorgverlener

Als u een soa heeft kunt u anderen daarmee besmetten. Praat erover met uw partner en spoor hem/haar om naar een dokter te gaan. 

Door uw huidige partner te waarschuwen beschermt u ook uzelf. Want als u genezen bent van uw soa en u heeft weer seks met uw partner die nog niet behandeld is, dan kan hij of zij u weer opnieuw infecteren.

Vrij niet tijdens de behandeling of gebruik een condoom om het risico op  infectie van uw partner te verminderen. 

Waarschuw niet alleen uw huidige sekspartners, maar ook uw ex-partners en andere sekscontacten. Zij kunnen de soa namelijk ook hebben en deze weer ongemerkt doorgeven aan hun partners. Door uw sekspartners te waarschuwen, helpt u verdere verspreiding van soa’s te voorkomen.

Overleg met de arts of verpleegkundige over welke periode u moet waarschuwen.

Als u niet zelf aan uw partner of ex-partners wilt vertellen dat u een soa heeft kunt u ook anoniem waarschuwen, zonder uw naam te noemen (via een website).

Koppel praat.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
IST Sida Holandë (Soa Aids Nederland)
Nëse mendoni se keni një IST, është e rëndësishme që të testoheni. Lista e adresave për testet e IST-ve dhe vaksinimet.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Jouw GGD - Shërbimi shëndetësor publik i bashkisë suaj
Nëse jeni nën 25 vjeç dhe keni pyetje rreth shëndetit, seksualitetit, trupit tuaj, ndjenjave, alkoolit ose drogës, mund të bëni pyetje nëpërmjet email-it ose bisedës online.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet