Metodat penguese

Metodat penguese të kontracepsionit parandalojnë spermatozoidet të arrijnë vezëzën. Këto forma kontracepsioni formojnë një barrierë fizike:

Prezervativi
Prezervativi
Prezervativi femëror
Prezervativi femëror
Diafragma
Diafragma

Metodat hormonale

Hormonet i pengojnë spermatozoidet që të fekondojnë një vezëz:

  • ato pengojnë ovulacionin.
  • ato e bëjnë më të vështirë për spermatozoidet të futen në mitër dhe të arrijnë vezëzën.

Hormonet gjithashtu bëjnë të mundur që një vezëz të mos arrijë të implantohet:

Pilula kontraceptive
Pilula kontraceptive
Unaza vaginale
Unaza vaginale
Ngjitësi kontraceptiv
Ngjitësi kontraceptiv
Pajisja IUD hormonale
Pajisja IUD hormonale
Implanti kontraceptiv
Implanti kontraceptiv
Injeksioni kontraceptiv
Injeksioni kontraceptiv

Metodat e futura në mitër nga një mjek

Një mjek vendos këto metoda të kontracepsionit brenda mitrës së gruas:

Pajisja IUD hormonale
Pajisja IUD hormonale
Pajisja IUD prej bakri
Pajisja IUD prej bakri

Planifikimi familjar natyror

Planifikim familjar natyror do të thotë që nuk përdoren metoda kontracepsioni. Ekzistojnë metoda të ndryshme të planifikimit familjar natyror:

Këto metoda janë të vështira për t'u përdorur siç duhet. Kjo do të thotë që ato janë më pak të sigurta.

Kontracepsioni i përhershëm

Sterilizimi është kontracepsion i përhershëm. Një mjek kryen një operacion të vogël te një burrë ose një grua. Sterilizimi i pengon spermatozoidet që të arrijnë vezëzën.

Abortimi nuk është një metodë kontracepsioni. Ju bëni abortim kur jeni tashmë shtatzënë dhe zgjidhni ta ndërpritni shtatzëninë.

Të përgjegjshëm së bashku

Të dy partnerët ndajnë përgjegjësinë për kontracepsionin. Bisedoni me partnerin tuaj për këtë.

Çift i shtrirë në shtrat dhe duke folur rreth kontracepsionit.

Barrièremiddelen

Anticonceptie die voorkomt dat de zaadcellen de eicel kunnen bereiken. De anticonceptie vormt een fysieke barrière: 

Condoom
Condoom
Vrouwencondoom
Vrouwencondoom
Pessarium
Pessarium

Middelen met hormonen

De hormonen voorkomen dat zaadcellen een eicel kunnen bevruchten:

  • ze voorkomen de eisprong.
  • ze maken het moelijker voor de zaadcellen om in de baarmoeder te komen en de eicel te bereiken. 

De hormonen zorgen er ook voor dat een eicel niet kan innestelen:

Pil
Pil
Vaginale ring
Vaginale ring
Anticonceptiepleister
Anticonceptiepleister
Hormonaal spiraal
Hormonaal spiraal
hormoonstaafje
hormoonstaafje
Prikpil
Prikpil

Middelen door de dokter in de baarmoeder ingebracht

Anticonceptie die de dokter inbrengt in de baarmoeder

Hormonaal spiraal
Hormonaal spiraal
Koperspiraal
Koperspiraal

Natuurlijke gezinsplanning

Bij natuurlijke gezinsplanning worden geen anticonceptiemiddelen gebruikt. Er zijn verschillende natuurlijke methoden:

Deze methoden zijn moeilijk om correct toe te passen en zijn daarom weinig betrouwbaar. 

Permanente anticonceptie

Sterilisatie is permanente anticonceptie. Een dokter voert een kleine operatie uit op de man of de vrouw. Sterilisatie voorkomt dat zaadcellen de eicel kunnen bereiken. 

Abortus is geen anticonceptiemiddel. Een abortus wordt uitgevoerd bij een vrouw die al zwanger is en ervoor kiest om de zwangerschap af te breken.

Samen verantwoordelijk

Beide partners zijn verantwoordelijk voor anticonceptie. Praat erover met uw partner

Stel ligt in bed en praat over anticonceptie.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet