Ngjitësi kontraceptiv është një metodë kontracepsioni.

Ngjitësi kontraceptiv është një leukoplast ngjitës i hollë në ngjyrë bezhë ose i tejdukshëm. Përmban 2 hormonet që ka edhe pilula kontraceptive. Këto hormone parandalojnë ovulacionin. Ato ua bëjnë gjithashtu më të vështirë spermatozoideve që të arrijnë membranën mukozeqafës së mitrës Kështu spermatozoidet do ta kenë të vështirë të arrijnë mitrën, ku ndodhet vezëza. Hormonet ndërhyjnë gjithashtu në implantimin e një vezëze.

Ngjitësi kontraceptiv

Si të përdoret një ngjitës kontraceptiv

Aplikoni ngjitësin si vijon:

 • Griseni qesen duke e hapur te çarja.
 • Hapni paketimin.
 • Shkëputni ngjitësin dhe mbështjellësen e tij plastike nga qesja.
 • Shkëputni përgjysmë mbështjellësen plastike.
 • Aplikoni ngjitësin në abdomenin, vithen, shpinën, cepin e shpatullës ose në pjesën e jashtme të krahut tuaj, në lëkurë të thatë e të pastër.
 • Aplikoni sipërfaqen ngjitëse të ngjitësit në lëkurën tuaj dhe hiqni pjesën tjetër të mbështjellëses plastike. Shtypni fort ngjitësin në anën e sipërme të ngjitësit.
 • Mbajeni ngjitësin për 7 ditë (1 javë). Hiqni ngjitësin.
 • Aplikoni një të ri në të njëjtën ditë të javës (për shembull: Të mërkurën) në javën e 2-të dhe të 3-të;
 • Në javën e 4-t ju nuk përdorni një ngjitës. Këtë javë, ju do filloni të keni gjakderdhje (cikël menstrual). Ju jeni gjithashtu e mbrojtur këtë javë.
 • Pas 7 ditësh (1 javë) ju aplikoni një ngjitës të ri në të njëjtën ditë të javës (për shembull: E mërkurë), edhe nëse ju ende keni gjakderdhje.
 • Përsëritni hapat e mëparshëm.
Griseni qesen duke e hapur te çarja.
Griseni qesen duke e hapur te çarja.
Hapni paketimin.
Hapni paketimin.
Shkëputni ngjitësin dhe mbështjellësen plastike nga qesja.
Shkëputni ngjitësin dhe mbështjellësen plastike nga qesja.
Shkëputni përgjysmë mbështjellësen plastike.
Shkëputni përgjysmë mbështjellësen plastike.
Aplikoni ngjitësin në abdomenin, vithen, shpinën, cepin e shpatullës ose në pjesën e jashtme të krahut tuaj, në lëkurë të thatë e të pastër. Sigurohuni që të mos përdorni krem, vaj, locion, pudër ose makijazh mbi ose rreth ngjitësit.
Aplikoni ngjitësin në abdomenin, vithen, shpinën, cepin e shpatullës ose në pjesën e jashtme të krahut tuaj, në lëkurë të thatë e të pastër. Sigurohuni që të mos përdorni krem, vaj, locion, pudër ose makijazh mbi ose rreth ngjitësit.
Aplikoni sipërfaqen ngjitëse të ngjitësit në lëkurën tuaj dhe hiqni pjesën tjetër të mbështjellëses plastike. Shtypeni ngjitësin fort mbi lëkurën tuaj.
Aplikoni sipërfaqen ngjitëse të ngjitësit në lëkurën tuaj dhe hiqni pjesën tjetër të mbështjellëses plastike. Shtypeni ngjitësin fort mbi lëkurën tuaj.
Mbajeni ngjitësin për 7 ditë (1 javë). Hiqni ngjitësin. Aplikoni një të ri në javën e 2-të dhe të 3-të. Në javën e 4-t ju nuk përdorni një ngjitës. Këtë javë cikli juaj menstrual do fillojë. Pas 7 ditësh (1 jave) aplikoni një ngjitës të ri, edhe nëse ju ende keni gjakderdhje.
Mbajeni ngjitësin për 7 ditë (1 javë). Hiqni ngjitësin. Aplikoni një të ri në javën e 2-të dhe të 3-të. Në javën e 4-t ju nuk përdorni një ngjitës. Këtë javë cikli juaj menstrual do fillojë. Pas 7 ditësh (1 jave) aplikoni një ngjitës të ri, edhe nëse ju ende keni gjakderdhje.

I sigurt

Ngjitësi kontraceptiv është shumë e sigurt nëse përdoret siç duhet. Ngjitësi nuk është i sigurt ose është më pak i sigurt, nëse:

 • Jeni duke marrë ilaçe të caktuara, si p.sh. lulen e balsamit. Tregojini mjekut tuaj nëse jeni duke përdorur ngjitësin kontraceptiv. Ai do ta marrë parasysh këtë kur t'ju shkruajë në recetë ilaçet.
 • Harroni të vendosni ngjitësin pas ndërprerjes 7-ditore ose nëse harroni ta ndryshoni; ose nëse harroni ta zëvendësoni ngjitësin;
 • Humbisni ngjitësin dhe nuk aplikoni një të ri brenda 24 orësh (1 ditë).
 • Peshoni më shumë se 90 kilogram.
I sigurt

Ju mund të bëni dush, të notoni dhe të bëni ushtrime me ngjitësin kontraceptiv.

Ju mund të bëni dush, të notoni dhe të bëni ushtrime me ngjitësin kontraceptiv.

Nuk e dëmton shëndetin tuaj

Ngjitësi kontraceptiv përmban hormone. Zakonisht, këto hormone nuk ndikojnë në shëndetin tuaj. Por, në disa raste është më mirë të zgjidhni një metodë tjetër kontracepsioni. Pyesni një mjek për këshilla.

Ngjitësi kontraceptiv nuk ju bën më pak pjellore. Nëse dëshironi të ngelni shtatzënë, thjesht hiqni ngjitësin.

Gjatë muajve të parë të përdorimit të ngjitësit kontraceptiv, mund të keni efekte anësore të tilla si gjokse më të ndjeshme, dhimbje koke, të përziera ose lëkurë të irrituar. Zakonisht, këto efekte zhduken në mënyrë spontane. Nëse nuk zhduken, konsultohuni me një mjek.

Cikli juaj menstrual shpesh bëhet më pak i rëndë dhe më pak i dhimbshëm.

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Ngjitësi kontraceptiv nuk mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Të blesh ngjitësin kontraceptiv

Ju keni nevojë për një recetë nga një mjek për të blerë ngjitësin kontraceptiv. Pa recetë, s'mund ta blini ngjitësin kontraceptiv. Ju mund ta blini ngjitësin kontraceptiv vetëm në një farmaci .

Sa kushton?

Një kuti me 9 ngjitës (për 3 muaj) kushton rreth € 34-38.

Deri në moshën 21 vjeç, shumica e formave të kontracepsionit rimbursohen nga sigurimi juaj shëndetësor. Por, në fillim duhet të paguani tepricën (eigen risico) e policës së sigurimit tuaj shëndetësor. Pyetni ofruesin e sigurimit tuaj shëndetësor për të mësuar shumën që do të rimbursohet. Nga mosha 21 vjeç, kontracepsioni rimbursohet vetëm nëse keni marrë një sigurim shtesë për kontracepsionin.

De anticonceptiepleister is een anticonceptiemiddel

De anticonceptiepleister is een dunne, lichtbruine of doorschijnende kleefpleister. Het bevat dezelfde 2 hormonen als de pil. Deze hormonen voorkomen de eisprong. De hormonen maken het ook moelijker voor de zaadcellen om door het slijmvlies van de baarmoederhals te komen. De zaadcellen komen dan moeilijk in de baarmoeder, waar de eicel zit. De hormonen bemoeilijken ook de innesteling van een eicel. 

Anticonceptiepleister

Hoe een anticonceptiepleister gebruiken

Breng de anticonceptiepleister als volgt aan:

 • Scheur de verpakking open aan de inkeping. 
 • Open de verpakking.
 • Trek de pleister samen met de plastic folie van de verpakking. 
 • Verwijder de helft van de plastic folie. 
 • Breng de pleister aan op uw onderbuik, bil, rug, schouderblad of aan de buitenkant van uw bovenarm op droge, schone huid. 
 • Breng de klevende kant van de pleister op uw huid aan en verwijder de andere helft van de plastic folie. Duw de pleister stevig tegen uw huid. 
 • Draag de pleister 7 dagen (1 week). Verwijder de pleister.
 • Breng in de 2de en 3de week een nieuwe pleister aan op dezelfde dag van de week (bijvoorbeeld woensdag);
 • In de 4de week gebruikt u geen pleister. Deze week zal u beginnen bloed te verliezen (menstruatie). U bent deze week ook beschermd. 
 • Na 7 dagen (1 week) brengt u een nieuwe pleister aan op dezelfde dag van de week (bijvoorbeeld woensdag), ook als u nog bloedt.
 • Herhaal de vorige stappen.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Open de verpakking.
Open de verpakking.
Trek de pleister samen met de plastic folie van de verpakking.
Trek de pleister samen met de plastic folie van de verpakking.
Verwijder de helft van de plastic folie.
Verwijder de helft van de plastic folie.
Breng de pleister aan op uw onderbuik, bil, rug, schouderblad of aan de buitenkant van uw bovenarm op droge, schone huid. Zorg er voor dat u op of rond de pleister geen crème, olie, lotion, poeder of make-up gebruikt.
Breng de pleister aan op uw onderbuik, bil, rug, schouderblad of aan de buitenkant van uw bovenarm op droge, schone huid. Zorg er voor dat u op of rond de pleister geen crème, olie, lotion, poeder of make-up gebruikt.
Breng de klevende kant van de pleister op uw huid aan en verwijder de andere helft van de plastic folie. Duw de pleister stevig tegen uw huid.
Breng de klevende kant van de pleister op uw huid aan en verwijder de andere helft van de plastic folie. Duw de pleister stevig tegen uw huid.
Draag de pleister 7 dagen (1 week). Verwijder de pleister. Breng in de 2de en 3de week een nieuwe aan. In de 4de week gebruikt u geen pleister. Deze week begint uw menstruatie. Na 7 dagen (1 week) brengt u een nieuwe pleister aan, ook als u nog bloedt.
Draag de pleister 7 dagen (1 week). Verwijder de pleister. Breng in de 2de en 3de week een nieuwe aan. In de 4de week gebruikt u geen pleister. Deze week begint uw menstruatie. Na 7 dagen (1 week) brengt u een nieuwe pleister aan, ook als u nog bloedt.

Betrouwbaar

De anticonceptiepleister is betrouwbaar, als hij correct wordt gebruikt. De pleister is niet, of minder, betrouwbaar als: 

 • U bepaalde medicijnen neemt, zoals Sint-Janskruid. Zeg tegen uw dokter dat u de anticonceptiepleister gebruikt. Dan kan hij daar rekening mee houden bij het voorschrijven van medicijnen.
 • U de pleister vergeet aan te brengen na de onderbreking van 7 dagen. Of als u de pleister vergeet te vervangen;
 • U de pleister verliest en geen nieuwe aanbrengt binnen 24 uur (1 dag). 
 • U 90 kilo of meer weegt.
Betrouwbaar

U kunt met de anticonceptiepleister douchen, zwemmen en andere sporten beoefenen.

U kunt met de anticonceptiepleister douchen, zwemmen en andere sporten beoefenen.

Geen invloed op uw gezondheid

De anticonceptiepleister bevat hormonen. Deze hormonen hebben over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

U wordt niet minder vruchtbaar van de anticonceptiepleister. Wanneer u zwanger wil worden, verwijdert u gewoon de pleister. 

Tijdens de eerste maanden dat u de anticonceptiepleister gebruikt, kan de pleister bijwerkingen hebben zoals gespannen borsten, hoofdpijn, misselijkheid of geïrriteerde huid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter.

Uw menstruatie wordt vaak minder hevig en minder pijnlijk.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

De anticonceptiepleister beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Condoom

De anticonceptiepleister kopen

U heeft een recept van een huisarts, gynaecoloog of verloskundige nodig om de anticonceptiepleister te kopen. Zonder voorschrift kunt u de anticonceptiepleister niet kopen. U kunt de anticonceptiepleister alleen in de apotheek kopen.

Een doosje met 9 pleisters (voor 3 maanden) kost ongeveer € 34-38.

Tot 21 jaar wordt de meeste anticonceptie vergoed. U moet dan wel uw eigen risico hebben opgemaakt. Check uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 21 jaar wordt anticonceptie alleen vergoed als u een aanvullende verzekering voor anticonceptie heeft.  

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet