Lindja kirurgjikale quhet edhe operacion cezarian. Gjatë një lindjeje kirurgjikale, mjeku bën një prerje në barkun e nënës për të nxjerrë jashtë foshnjën.

Arsyet më të shpeshta për një operacion cezarian janë:

 • Legeni i nënës është shumë i vogël për të kaluar foshnja nëpër të;
 • Placenta ndodhet përballë hyrjes së mitrës (qafës së mitrës) ose placenta po lëshohet;
 • Një pjesë e kordonit të kërthizës ka dalë jashtë qafës së mitrës;
 • Koka e foshnjës nuk është e drejtuar poshtë;
 • Duhet të lindin më shumë se 1 fëmijë;
 • Nëna ose fëmija ka një sëmundje që e bën të pamundur lindjen natyrore.
Mjek duke kryer një operacion cezarian.

Operacioni cezarian: operacioni

Një operacion cezarian i planifikuar ndodh si vijon:

Ju jeni pranuar në spital në mëngjes. Ju duhet të keni mbajtur kreshmë (asnjë ushqim ose ujë ) për të paktën 6 orë. Ju përgatiteni për operacion. Për shembull: vishni një fustan kirurgjik, hiqni të gjitha bizhuteritë dhe fshini makijazhin.

Mjeku ju bën një anestetik epidural. Ky është një injeksion në fund të kurrizit. Injeksioni mund t'ju bëhet ndërkohë që jeni ulur ose shtrirë.

Mjek duke i bërë një gruaje shtatzënë një anestetik epidural.

Gjatë lindjes, partneri juaj ose person tjetër sipas zgjedhjes tuaj mund të qëndrojë me ju. Mjeku bën një prerje në bark, pikërisht mbi qimet pubike. Ju nuk ndjeni ndonjë dhimbje, por ju mund të ndjeni se jeni duke u operuar.

Mjeku nxjerr jashtë foshnjën tuaj. Operacioni i plotë zgjat deri në 1 orë.
Më pas pritet kordoni i kërthizës.

Nëse kryeni një operacion cezarian urgjent:

 • zakonisht merrni një anestetik të përgjithshëm në vend të një anestetiku epidural (lokal);
 • mund t'ju shoqërojë vetëm partneri juaj pasi ju është administruar anestetiku.

Een bevalling met een operatie wordt een keizersnede genoemd. Bij een keizersnede maakt de gynaecoloog een snee in de buik van de moeder om de baby geboren te laten worden. De snee bevindt zich boven het schaamhaar. 

De meest voorkomende redenen voor een keizersnede zijn:

 • Het bekken van de moeder is te smal om de baby door te laten;
 • De placenta ligt voor de ingang van de baarmoeder (baarmoedermond) of de placenta komt los;
 • Een stuk van de navelstreng is door de baarmoedermond naar buiten gekomen;
 • Het hoofdje van de baby ligt niet naar beneden; 
 • Meer dan 1 baby moet worden geboren;
 • De moeder of het kind heeft een ziekte die een natuurlijke bevalling onmogelijk maakt.
Dokter voert een keizersnede uit.

Keizersnede: de operatie

Een geplande keizersnede gebeurt als volgt: 

U wordt ’s ochtends opgenomen in het ziekenhuis. U moet minstens 6 uur nuchter zijn (geen eten of drinken). U maakt zich klaar voor de operatie. Bijvoorbeeld: u trekt een operatiehemd aan, doet uw juwelen af en verwijdert make-up.

De dokter geeft u epidurale verdoving. Dit is een injectie in de onderrug. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.

Dokter geeft een zwangere vrouw epidurale verdoving.

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. De gynaecoloog maakt een snee in uw buik, boven uw schaamhaar. U voelt geen pijn, maar u voelt wel dat u wordt geopereerd.

De dokter haalt de baby naar buiten. De hele operatie duurt maximaal 1 uur. 
De navelstreng wordt daarna doorgeknipt.  

Bij een keizersnede in een noodsituatie:  

 • krijgt u vaker algemene verdoving in plaats van epidurale (lokale) verdoving;
 • mag uw partner aanwezig zijn wanneer de verdoving is gezet. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet