Organet seksuale brenda trupit të një gruaje (organet seksuale të brendshme) janë:

  • vagina;
  • qafa e mitrës;
  • mitra;
  • gypat e Falopit;
  • vezoret.

Një grua ka gjithashtu muskujt e dyshemesë së legenit në fund të barkut të saj. Ata nuk janë organe seksuale, por janë të rëndësishme për mirëqenien seksuale dhe kënaqësinë seksuale të një gruaje.

Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Organet seksuale të brendshme të një gruaje janë: 1. vagina, 2. qafa e mitrës, 3. mitra, 4. gypat e Falopit, 5. vezoret.
Organet seksuale të brendshme të një gruaje janë: 1. vagina, 2. qafa e mitrës, 3. mitra, 4. gypat e Falopit, 5. vezoret.

Vagina

Vagina është një kalim në formë tubi që zgjatet nga jashtë trupit deri në hyrjen e mitrës (qafa e mitrës). Ajo është rreth 10 cm e thellë.

Vagina ka mure elastike që shtrihen afër njëri-tjetrit. Muret mund të shtrëngohen (duke e bërë hapjen më të vogël) ose të lirohen.

Gjatë ciklit menstrual të saj, gruaja humb gjak nëpërmjet vaginës së saj.

Në hyrje të vaginës ndodhet himeni, një kurorë elastike prej indi.

Gjatë marrëdhënies seksuale, penisi hyn në vaginë (penetrimi).

Foshnjat lindin nëpërmjet vaginës gjatë një lindjeje natyrore.

Qafa e mitrës

Qafa e mitrës është një kalim që lidh vaginën me mitrën.

Qafa e mitrës zakonisht është e mbyllur dhe hapet gjatë lindjes.

Mitra

Mitra ka madhësinë dhe formën e një dardhe me kokë poshtë.

Mitra rritet gjatë shtatzënisë bashkë me foshnjën. Pas lindjes mitra kthehet në madhësinë e saj normale.

Gypat e Falopit

Një grua ka 2 gypa të Falopit, një në secilën anë të mitrës.

Gypi i Falopit e çon një vezëz nga vezorja në mitër.

Vezoret

Gruaja ka 2 vezore. Çdo vezore lidhet me një gyp të Falopit.

Vezoret ruajnë vezëzat e një gruaje. Ajo i ka të gjitha vezëzat e saj që kur lind.

Vezorja është sa një luleshtrydhe.

Vezoret janë prodhues të rëndësishëm të hormoneve femërore. Këto hormone ndikojnë, për shembull, në lëkurë dhe në kocka dhe i tregojnë trupit se si të përgatitet për shtatzëninë. Gjatë menopauzës, mungesa e këtyre hormoneve mund të shkaktojë lëkundje dhe afshe të nxehta.

De geslachtsdelen binnenin het lichaam van de vrouw (inwendige geslachtsdelen) zijn: 

  • vagina;
  • baarmoederhals;
  • baarmoeder;
  • eileiders;
  • eierstokken.

De vrouw heeft ook bekkenbodemspieren onderaan in haar buik. Het zijn geen geslachtsdelen maar ze zijn belangrijk voor het seksueel welzijn en seksueel plezier van de vrouw. 

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
De inwendige geslachtsdelen van de vrouw zijn: 1. vagina, 2. baarmoederhals, 3. baarmoeder, 4. eileiders, 5. eierstokken.
De inwendige geslachtsdelen van de vrouw zijn: 1. vagina, 2. baarmoederhals, 3. baarmoeder, 4. eileiders, 5. eierstokken.

Vagina

De vagina is een buisvormige doorgang die van de buitenkant van het lichaam naar de ingang van de baarmoeder (baarmoederhals) leidt. De vagina is ongeveer 10 cm diep.

De vagina heeft elastische wanden die dicht bij elkaar liggen. De wanden kunnen zich aanspannen (waardoor de opening smaller wordt) of ontspannen. 

Tijdens de menstruatie verliest de vrouw bloed via haar vagina.  

Aan de ingang van de vagina bevindt zich het maagdenvlies, een soepel randje huidweefsel. 

Bij geslachtsgemeenschap gaat de penis in de vagina (penetratie). 

Baby’s worden geboren langs de vagina bij een natuurlijke bevalling.

Baarmoederhals

De baarmoederhals is de doorgang die van de vagina naar de baarmoeder leidt. 

De baarmoederhals is gewoonlijk gesloten en opent zich tijdens de bevalling

Baarmoeder

De baarmoeder heeft de vorm en de grootte van een omgekeerde peer. 

De baarmoeder groeit tijdens de zwangerschap samen met de baby. Na de bevalling krijgt de baarmoeder haar normale grootte terug.

Eileiders

De vrouw heeft 2 eileiders, een aan beide kanten van de baarmoeder. 

Een eileider transporteert een eicel van de eierstok naar de baarmoeder. 

Eierstokken

De vrouw heeft 2 eierstokken. Elke eierstok is verbonden met een eileider. 

De eierstokken bewaren de eicellen van de vrouw. Wanneer een vrouw wordt geboren, heeft ze reeds al haar eicellen. 

Een eierstok heeft de grootte van een aardbei. 

Een eierstok produceert vrouwelijke hormonen. Deze hormonen hebben een invloed op onder meer de huid en de botten en geven het lichaam een signaal om zich op een zwangerschap voor te bereiden. Tijdens de menopauze kan een tekort aan hormonen stemmingswisselingen en opvliegers veroorzaken.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet