Ky seksion i Zanzu.nl është për profesionistët që punojnë me joperëndimorët ose me personat që nuk flasin holandisht në sektorët e kujdesit shëndetësor, punëve sociale, parandalimit, trajnimit dhe edukimit.

Këtu do të gjeni informacione për përdorimin e uebsajtit si një mjet ndihmës dhe këshilla për bisedat rreth seksualitetit në një kontekst multikulturor.

Seksioni i Zanzu për profesionistët është i disponueshëm vetëm në gjuhët e mëposhtme:

Fjalori dhe përkthimet

Rreth nesh

Zanzu u krijua nga Sensoa & BzgA. Rutgers, qendra holandeze e ekspertizës për shëndetin dhe të drejtat seksuale, e ka miratuar Zanzu për përdorimin në Holandë.

Më shumë rreth nesh

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma