Pajisja IUD hormonale është një metodë kontracepsioni. Pajisja IUD hormonale është një tub plastik në formë T-je. Ai përmban 1 hormon.

Pajisja IUD hormonale

Si punon pajisja IUD hormonale?

Pajisja IUD hormonale punon si vijon:

Një mjek i përgjithshëm, mami ose gjinekolog vendos pajisjen IUD në mitrën e gruas gjatë 7 ditëve të para të ciklit të saj.

Pajisja IUD hormonale punon për 5 vjet. Pas 5 vitesh ai ka nevojë të zëvendësohet.

Kur futet pajisja IUD, 2 fije të shkurtra lihen jashtë mitrës. Ato janë thellë në vaginë, ku mund t'i dalloni. Kjo do të thotë që ju gjithmonë mund të kontrolloni që pajisja IUD është ende në vend.

Pamja e legenit të gruas: 1. pajisja IUD hormonale, 2. mitra, 3. vagina, 4. anusi dhe 5. vrima e jashtme e uretrës.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Pajisja IUD e vendosur në mitër. 2 fije të shkurtra janë lënë jashtë mitrës. Ato janë thellë në vaginë.
Pajisja IUD e vendosur në mitër. 2 fije të shkurtra janë lënë jashtë mitrës. Ato janë thellë në vaginë.

Shumë e sigurt

Pajisja IUD hormonale është shumë e sigurt.

Shumë e sigurt

Nuk e dëmton shëndetin tuaj

Një pajisje IUD hormonale përmban 1 hormon. Zakonisht, ky hormon nuk ndikon në shëndetin tuaj. Por, në disa raste është më mirë të zgjidhni një metodë tjetër kontracepsioni. Pyesni një mjek ose mami për këshilla.

Ekziston dhe një pajisje IUD prej bakri. Kjo është një pajisje IUD me një fije bakri të lidhur. Bakri ndalon lëvizjen e spermatozoideve.

Pajisja IUD hormonale nuk ju bën më pak pjellore. Nëse dëshironi të ngelni shtatzënë, thjesht duhet t'ju heqin pajisjen IUD.

Gjatë muajve të parë të përdorimit, ju mund të keni efekte anësore si puçrra, gjokse më të ndjeshëm dhe dhimbje koke. Zakonisht, këto efekte zhduken në mënyrë spontane. Nëse nuk zhduken, konsultohuni me një mjek.

Ciklet tuaja menstruale mund të bëhen më pak të rënda dhe shpesh mund të ndalojnë krejtësisht.

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Pajisja IUD hormonale nuk mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Çmimi i një pajisjeje IUD hormonale

Një mjek ose mami mund të vendosin një pajisje IUD hormonale për rreth 150 - 200 €, në varësi të markës dhe kostove të vendosjes së pajisjes IUD. Pas 5 vjetësh, duhet të ktheheni te mjeku për një pajisje të re IUD hormonale.

Sa kushton?

Deri në moshën 21 vjeç, shumica e formave të kontracepsionit rimbursohen nga sigurimi juaj shëndetësor. Por, në fillim duhet të paguani tepricën (eigen risico) e policës së sigurimit tuaj shëndetësor. Pyetni ofruesin e sigurimit tuaj shëndetësor për të mësuar shumën që do të rimbursohet. Nga mosha 21 vjeç, kontracepsioni rimbursohet vetëm nëse keni marrë një sigurim shtesë për kontracepsionin.

Het hormonaal spiraal is een anticonceptiemiddel. Het hormonaal spiraal is een T-vormige plastic buisje. Het bevat 1 hormoon

Hormonaal spiraal

Hoe werkt het hormonaal spiraal?

Het hormonaal spiraal werkt als volgt:

Een dokter, verloskundige of gynaecoloog plaatst het spiraal in de baarmoeder van de vrouw in de eerste 7 dagen van haar cyclus

Het hormonaal spiraal werkt 5 jaar. Na 5 jaar moet het worden vervangen. 

Wanneer het spiraal is ingebracht, blijven 2 draadjes uit de baarmoeder steken. Ze zitten diep in de vagina, waar u ze zelf kan voelen. Zo kunt u controleren of het spiraal nog op zijn plaats zit.

Detail van het bekken van de vrouw: 1. hormonaal spiraal, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Spiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.
Spiraal ingebracht in de baarmoeder. 2 draadjes steken uit de baarmoeder. Ze zitten diep in de vagina.

Zeer betrouwbaar

Het hormonaal spiraal is zeer betrouwbaar. 

Zeer betrouwbaar

Geen invloed op uw gezondheid

Het hormonaal spiraal bevat 1 hormoon. Dit hormoon heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezen. Vraag advies aan een dokter.

Er bestaat ook een koperspiraal. Dit is een spiraal met een koperdraad er om heen. Het koper doet de zaadcellen stoppen met bewegen.

U wordt niet minder vruchtbaar van het hormonaal spiraal. Wanneer u zwanger wil worden, laat u gewoon het spiraal verwijderen.   

Tijdens de eerste maanden dat u het hormonaal spiraal gebruikt, kan het bijwerkingen geven zoals acne, gespannen borsten en hoofdpijn. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie kan minder hevig worden of zelfs helemaal stoppen. 

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Het hormonaal spiraal beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen. 

Condoom

Prijs van het hormonaal spiraal

Een dokter, verloskundige of gynaecoloog kan een hormonaal spiraal plaatsen voor ongeveer € 150 - 200, afhankelijk van het merk en de plaatsingskosten. Na 5 jaar moet u naar de dokter teruggaan voor een nieuw hormonaal spiraal.

Tot 21 jaar wordt de meeste anticonceptie vergoed. U moet dan wel uw  eigen risico hebben opgemaakt. Check uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 21 jaar wordt anticonceptie alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft.  

Wat kost het?

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet