Prezervativi është një metodë kontracepsioni. Prezervativi është një mbështjellëse e hollë gome për penisin. Ai mbledh spermën kur një burrë ejakulon.

Prezervativët janë të disponueshëm në madhësi të ndryshme, në varësi të trashësisë së penisit. Prezervativi nuk duhet të jetë shumë i ngushtë ose shumë i gjerë.

Prezervativi

Si të vendosni një prezervativ

Vendosni një prezervativ para penetrimit. Bëjeni në mënyrën e mëposhtme:

 • Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
 • Griseni qesen duke e hapur te çarja. Mos e hapni me gërshërë, thikë ose me dhëmbë dhe bëni kujdes me thonjtë e gjatë të duarve. Prezervativi mund të çahet.
 • Tërhiqni mbrapa lafshën nëse penisi nuk është bërë synet. Shtrëngoni majën e prezervativit për të lënë hapësirë për spermën dhe vendosni prezervativin në majë të penisit. Penisi duhet të jetë i ngritur (ereksion).
 • Sigurohuni që buza e mbështjelljes së prezervativit është nga jashtë. Rrotulloni poshtë prezervativin mbi tërë penisin kështu ai nuk do të hiqet.
 • Hiqeni prezervativin nga penisi pas ejakulacionit. Bëjeni këtë gjatë kohës që penisi është ende i fortë.
 • Mbajeni prezervativin nga buza dhe sigurohuni që të mos derdhet sperma.
 • Lidheni nyje prezervativin. Kjo pengon derdhjen e spermës. Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.
Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
Griseni qesen duke e hapur te çarja.
Griseni qesen duke e hapur te çarja.
Shtrëngoni majën e prezervativit për të lënë hapësirë për spermën dhe vendosni prezervativin në majë të penisit.
Shtrëngoni majën e prezervativit për të lënë hapësirë për spermën dhe vendosni prezervativin në majë të penisit.
Sigurohuni që buza e mbështjelljes së prezervativit është nga jashtë. Rrokullisni poshtë prezervativin mbi tërë penisin, në mënyrë që të mos hiqet gjatë seksit.
Sigurohuni që buza e mbështjelljes së prezervativit është nga jashtë. Rrokullisni poshtë prezervativin mbi tërë penisin, në mënyrë që të mos hiqet gjatë seksit.
Prezervativi është gati për përdorim.
Prezervativi është gati për përdorim.
Tërhiqeni mbrapa penisin pas ejakulimit. Bëjeni këtë për sa kohë që penisi është ende i ngurtësuar dhe mbajeni prezervativin nga buza e tij.
Tërhiqeni mbrapa penisin pas ejakulimit. Bëjeni këtë për sa kohë që penisi është ende i ngurtësuar dhe mbajeni prezervativin nga buza e tij.
Hiqeni prezervativin. Mbajeni prezervativin nga buza dhe sigurohuni që të mos derdhet sperma.
Hiqeni prezervativin. Mbajeni prezervativin nga buza dhe sigurohuni që të mos derdhet sperma.
Lidheni nyje prezervativin. Kjo pengon derdhjen e spermës. Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.
Lidheni nyje prezervativin. Kjo pengon derdhjen e spermës. Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.

Përdoreni prezervativin vetëm një herë.

Mos përdorni 2 prezervativë në të njëjtën kohë. Prezervativët mund të çahen.

Përdorni vetëm lubrifikues me bazë uji në prezervativ.

Është më pak e sigurt kur nuk përdoret siç duhet

Kur një prezervativ përdoret siç duhet, ai është një metodë kontracepsioni shumë e sigurt. Por, shpesh prezervativi nuk përdoret në mënyrën e shpjeguar më sipër. Në atë rast, prezervativi është shumë më pak i sigurt.

Më pak i sigurt

Mbrojtja nga HIV dhe IST-të

Prezervativi gjithashtu mbron nga HIV dhe zvogëlon rrezikun e infeksionit me një IST.

Prezervativi dhe prezervativi femëror janë mënyrat e vetme të kontracepsionit që mund t'ju mbrojnë nga ato.

Të përgjegjshëm së bashku

Të dy partnerët mbajnë përgjegjësi për përdorimin e një prezervativi. Bisedoni me partnerin tuaj për këtë.

Çift i shtrirë në shtrat dhe duke folur rreth kontracepsionit.

Blerja e prezervativëve

Mund të blini prezervativë pa recetë në një farmaci ose supermarket. Ndonjëherë, mund t'i gjeni edhe në bare dhe klube nate ose në makina shitjeje. Mund t'i blini prezervativët edhe në internet.

Çmimi i prezervativit ndryshon nga 0,20 deri në 0,90 Euro. Prezervativët e veçantë, për shembull me një shije të veçantë ose me të ngritura, kushtojnë më shumë.

Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të marrin prezervativë falas në qendrën shëndetësore.

Soa Aids Nederland (IST Sida Holandë) ka krijuar fletëpalosje në gjuhë të ndryshme me informacione për prezervativët dhe IST-të. Fletëpalosjet mund të shkarkohen në uebsajtin e tyre.

Sa kushton?

Het condoom is een anticonceptiemiddel. Het condoom is een dun rubber hoesje voor de penis. Het vangt het sperma van de man op bij een zaadlozing

Er bestaan condooms in allerlei maten, afhankelijk van de dikte van de penis. Zorg dat het condoom niet te strak of te los zit. 

Condoom

Hoe een condoom omdoen

Doe een condoom om voor penetratie. Doe het als volgt:

 • Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking. 
 • Scheur de verpakking open aan de inkeping. Gebruik geen schaar, mes of tanden en wees voorzichtig met lange nagels. U kunt het condoom anders scheuren. 
 • Trek de voorhuid terug als de penis niet besneden is. Knijp het topje van het condoom dicht om ruimte te maken voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis. De penis moet stijf zijn (erectie). 
 • Zorg dat de opgerolde rand aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt. 
 • Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is.
 • Houd het condoom vast bij de rand en voorkom dat er sperma uit het condoom lekt. 
 • Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak. 
Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Scheur de verpakking open aan de inkeping.
Knijp het topje van het condoom dicht om ruimte te maken voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis.
Knijp het topje van het condoom dicht om ruimte te maken voor het sperma en plaats het condoom op de top van de penis.
Zorg dat de opgerolde rand aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt tijdens het vrijen.
Zorg dat de opgerolde rand aan de buitenkant zit. Rol het condoom af over de volledige lengte van de penis om te voorkomen dat het afglijdt tijdens het vrijen.
Het condoom is klaar voor gebruik.
Het condoom is klaar voor gebruik.
Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is en houd het condoom vast bij de rand.
Trek na de zaadlozing terug. Doe dit als de penis nog stijf is en houd het condoom vast bij de rand.
Verwijder het condoom. Houd het condoom vast bij de rand en voorkom dat er sperma uit het condoom lekt.
Verwijder het condoom. Houd het condoom vast bij de rand en voorkom dat er sperma uit het condoom lekt.
Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak.
Maak een knoopje in het condoom. Zo kan er geen sperma lekken. Gooi de gebruikte condoom in de vuilnisbak.

Gebruik het condoom maar 1 keer. 

Gebruik nooit 2 condooms tegelijk. De condooms zouden kunnen scheuren. 

Breng alleen glijmiddel op waterbasis aan op een condoom. 

Minder betrouwbaar bij fout gebruik

Bij correct gebruik is het condoom een zeer betrouwbaar anticonceptiemiddel. Maar het condoom wordt vaak niet gebruikt zoals hierboven uitgelegd. Dan is het condoom minder betrouwbaar. 

Minder betrouwbaar

Bescherming tegen hiv en soa's

Het condoom beschermt ook tegen hiv en vermindert het risico op besmetting met een soa

Het condoom en het vrouwencondoom zijn de enige anticonceptiemiddelen die u daartegen kunnen beschermen.

Samen verantwoordelijk

Beide partners zijn verantwoordelijk voor het gebruik van een condoom. Praat erover met uw partner.  

Stel ligt in bed en praat over anticonceptie.

Condooms kopen

U kunt condooms zonder recept kopen in de apotheek, de drogist en de supermarkt. Ze zijn soms ook te krijgen in cafés en nachtclubs in automaten. Ook via internet zijn condooms te koop.

Een condoom varieert in de prijs van 0,20 en 0,90 euro. Specialere condooms, bijvoorbeeld met een speciale smaak of ribbels kosten meer. Asielzoekers in een COA locatie kunnen condooms gratis krijgen bij het gezondheidscentrum. 

Soa Aids Nederland heeft folders ontwikkeld in verschillende talen met informatie  over condooms en soa. De folders zijn hier te downloaden. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet