Prezervativi femëror është një metodë kontracepsioni.
Ai është një xhep gome. Xhepi ka një unazë elastike në të dy anët: një unazë të hollë të jashtme dhe një unazë të trashë të brendshme. Ai mbledh spermën kur një burrë ejakulon.

Prezervativi femëror

Si të vendosni një prezervativ femëror

Vendosni një prezervativ femëror para penetrimit. Bëjeni në mënyrën e mëposhtme:

 • Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
 • Vendosni një lubrifikues nga brenda dhe jashtë prezervativit.
 • Shtypni unazën e brendshme.
 • Vendosni prezervativin lart brenda vaginës.
 • Vendosni 1 gisht brenda prezervativit dhe shtyni unazën lart sa më shumë të jetë e mundur. Kujdes që prezervativi të mos lëvizë dhe që penisi të jetë gjithmonë brenda prezervativit gjatë penetrimit.
 • Unaza e jashtme e mban në vend prezervativin kur kryeni marrëdhënie seksuale. Ajo qëndron jashtë trupit dhe mbulon zonën përreth vaginës.
 • Pas seksit, merrni unazë e jashtme dhe përdridheni pak atë, ndërsa ju tërhiqni jashtë prezervativin. Bëni kujdes që sperma të mos hyjë në vaginë.
 • Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.

Përdoreni prezervativin vetëm një herë.

Pamja e legenit të gruas: 1. prezervativi femëror, 2. mitra, 3. vagina, 4. anusi dhe 5. vrima e jashtme e uretrës.
Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
Vendosni një lubrifikues nga brenda dhe jashtë prezervativit.
Vendosni një lubrifikues nga brenda dhe jashtë prezervativit.
Shtypni unazën e brendshme.
Shtypni unazën e brendshme.
Vendosni prezervativin lart brenda vaginës.
Vendosni prezervativin lart brenda vaginës.
Vendosni prezervativin lart brenda vaginës.
Vendosni prezervativin lart brenda vaginës.
Vendosni 1 gisht brenda prezervativit dhe shtyni unazën lart sa më shumë të jetë e mundur.
Vendosni 1 gisht brenda prezervativit dhe shtyni unazën lart sa më shumë të jetë e mundur.
Unaza e jashtme qëndron jashtë trupit dhe mbulon zonën përreth vaginës.
Unaza e jashtme qëndron jashtë trupit dhe mbulon zonën përreth vaginës.
Unaza e jashtme e mban në vend prezervativin kur kryeni marrëdhënie seksuale.
Unaza e jashtme e mban në vend prezervativin kur kryeni marrëdhënie seksuale.
Pas seksit, merrni unazë e jashtme dhe përdridheni pak atë, ndërsa ju tërhiqni jashtë prezervativin.
Pas seksit, merrni unazë e jashtme dhe përdridheni pak atë, ndërsa ju tërhiqni jashtë prezervativin.
Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.
Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.

Është më pak e sigurt kur nuk përdoret siç duhet

Kur një prezervativ femëror përdoret siç duhet, ai është një metodë kontracepsioni shumë e sigurt. Por, shpesh prezervativi femëror nuk përdoret në mënyrën e shpjeguar më sipër. Në këtë rast, prezervativi është shumë më pak i sigurt.

Më pak i sigurt

Mbrojtja nga HIV dhe IST-të

Prezervativi femëror gjithashtu mbron nga HIV dhe zvogëlon rrezikun e infeksionit me një IST.

Prezervativi femëror dhe prezervativi për burra janë mënyrat e vetme të kontracepsionit që mund t'ju mbrojnë nga ato.

Blerja e një prezervativi femëror

Mund të blini një prezervativ femëror, për shembull, në farmaci ose në internet. Nuk keni nevojë për një recetë nga një mjek.

Një prezervativ femëror kushton rreth 3 €.

Sa kushton?

Het vrouwencondoom is een anticonceptiemiddel
Het vrouwencondoom is een rubberen zakje. Het zakje heeft een flexibele ring aan elke kant: een dunne buitenring en een dikke binnenring. Het vangt het sperma van de man op bij een zaadlozing

Vrouwencondoom

Hoe een vrouwencondoom aanbrengen

Breng een vrouwencondoom aan voor penetratie. Doe het als volgt:

 • Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking. 
 • Breng glijmiddel aan op de binnenkant en de buitenkant van het condoom. 
 • Knijp de binnenring samen. 
 • Breng het condoom in de vagina in. 
 • Steek 1 vinger in het condoom en duw de binnenring zo ver mogelijk. Pas op dat het condoom niet draait en dat de penis altijd in het condoom is tijdens de penetratie. 
 • De buitenring houdt het condoom op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. Deze ring blijft buiten het lichaam en bedekt de zone rond de vagina. 
 • Neem na de seks de buitenring vast en draai er een beetje aan terwijl u de condoom naar buiten trekt. Let op dat er geen sperma aan de vagina komt.
 • Gooi het gebruikte condoom in de vuilnisbak. 

Gebruik het condoom maar 1 keer. 

Detail van het bekken van de vrouw: 1. vrouwencondoom, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
Controleer of de vervaldatum nog niet overschreden is. Gebruik alleen condooms met een CE-kwaliteitslabel op de verpakking.
Breng glijmiddel aan op de binnenkant en de buitenkant van het condoom.
Breng glijmiddel aan op de binnenkant en de buitenkant van het condoom.
Knijp de binnenring samen.
Knijp de binnenring samen.
Breng het condoom in de vagina in.
Breng het condoom in de vagina in.
Breng het condoom in de vagina in.
Breng het condoom in de vagina in.
Steek 1 vinger in het condoom en duw de binnenring zo ver mogelijk.
Steek 1 vinger in het condoom en duw de binnenring zo ver mogelijk.
De buitenring blijft buiten het lichaam en bedekt de zone rond de vagina.
De buitenring blijft buiten het lichaam en bedekt de zone rond de vagina.
De buitenring houdt het condoom op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap.
De buitenring houdt het condoom op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap.
Neem na de seks de buitenring vast en draai er een beetje aan terwijl u de condoom naar buiten trekt.
Neem na de seks de buitenring vast en draai er een beetje aan terwijl u de condoom naar buiten trekt.
Gooi het gebruikte condoom in de vuilnisbak.
Gooi het gebruikte condoom in de vuilnisbak.

Minder betrouwbaar bij fout gebruik

Bij correct gebruik is het vrouwencondoom een zeer betrouwbaar anticonceptiemiddel. Het vrouwencondoom wordt echter vaak niet gebruikt zoals hierboven uitgelegd. Dan is het condoom veel minder betrouwbaar. 

Minder betrouwbaar

Bescherming tegen hiv en soa's

Het vrouwencondoom beschermt ook tegen hiv en vermindert het risico op besmetting met een soa

Het vrouwencondoom en het condoom voor mannen zijn de enige anticonceptiemiddelen die u daartegen kunnen beschermen.

Een vrouwencondoom kopen

U kunt een vrouwencondoom o.a. kopen in de apotheek, bij de apotheek of via internet. U heeft geen recept van een dokter nodig. 
 

Wat kost het?

Een vrouwencondoom kost ongeveer € 3 per stuk.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet