Një shtatzëni zgjat rreth 9 muaj (40 javë/280 ditë).

1 deri në 3 muaj

Vezëza e fekonduar zhvillohet shpejt. Pas 3 deri në 6 javë, të gjitha pjesët kryesore të trupit fillojnë të rriten.

Pas 6 javësh, zemra fillon rrahjen.

Organet (si p.sh. truri, palca e shtyllës kurrizore etj.) zhvillohen.

Kordoni i kërthizës dhe placenta janë në vend.

4 deri në 6 muaj

Fetusi rritet shpejt dhe truri zhvillohet shumë. Fetusi fillon të lëvizë, për shembull: përkulje, shkelmim, shtrëngim. Fetusi mund të gëlltisë, thithë dhe gogësijë.

Pas 4 muajve, mamia ose gjinekologu mund t'ju tregojë seksin e foshnjës në skanimin me ultratinguj. Ju mund të zgjidhni nëse dëshironi ta dini apo jo seksin e fetusit.

Pas 5 muajsh, ju mund të ndieni fetusin të lëvizë.

Thonjtë, lëkua dhe qimet e trupit shfaqen.

Fetusi fillon të dëgjojë.

7 deri në 9 muaj

Fetusi bëhet 3 herë më i rëndë dhe dy herë më i madh.

Fetusi krijon rezerva të yndyrës për të qëndruar i ngrohtë, të proteinave për rritjen e muskujve, të kalciumit për rritjen e kockave dhe të lëndëve të tjera ushqyese siç është hekuri.

Truri zhvillohet shpejt.

Mushkëritë janë gati për frymëmarrje të pavarur në fund të shtatzënisë.

Fetusi rrotullohet dhe zakonisht qëndron me kokën e tij poshtë pak para lindjes.

Een zwangerschap duurt ongeveer 9 maanden (40 weken/280 dagen).

Maand 1 tot 3

De bevruchte eicel ontwikkelt zich snel. Na 3 tot 6 weken beginnen alle lichaamsdelen te groeien.

Na 6 weken begint het hart te kloppen. 

De organen (zoals de hersenen, het ruggenmerg, ...) ontwikkelen zich.

De navelstreng en de placenta zijn gevormd. 

Maand 4 tot 6

De foetus groeit snel en de hersenen ontwikkelen zich snel verder. De foetus begint te bewegen: draaien, trappelen, grijpen. De foetus kan nu ook slikken, zuigen en gapen.

Na 4 maanden kan de verloskundige of gynaecoloog u het geslacht van de baby zien op de echo. U mag ervoor kiezen of u het geslacht van uw foetus wilt weten of niet. 

Na ongeveer 5 maanden kunt u de foetus voelen bewegen. 

De foetus krijgt nagels, huid en lichaamsbeharing. 

De foetus begint te horen. 

Maand 7 tot 9

De foetus wordt 3 keer zo zwaar en 2 keer zo groot.

De foetus slaat vet op om warm te blijven, proteïnen voor de spieropbouw, calcium voor de botopbouw, en andere essentiële voedingsstoffen zoals ijzer.

De hersenen ontwikkelen zich snel. 

De longen zijn klaar om zelfstandig te ademen tegen het einde van de zwangerschap.

De foetus draait rond en ligt vlak voor de bevalling gewoonlijk met het hoofd naar beneden.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet