Sterilizimi është një metodë e përhershme kontracepsioni.

Sterilizimi është një operacion që e bën të pamundur fekondimin. Spermatozoidi nuk mundet më të arrijë vezëzën.

Zakonisht, nuk ndikon në shëndetin tuaj.

Mund të sterilizohen si burrat, ashtu edhe gratë.

Mjeku duke kryer sterilizim te një burrë

Sterilizimi për burra

Pas sterilizimit, burri vazhdon të ketë ejakulacione. Ai prodhon spermë pa spermatozoide. Ai mund të kryejë marrëdhënie seksuale si zakonisht.

Mjeku bllokon kanalet e spermës.

Spermatozoidet nuk mund të udhëtojnë më gjatë kanaleve të spermës te prostata dhe fshikëzat seminale, ku sperma është prodhuar.

Çojeni spermën për testim pas 3 muajsh. Nëse sperma juaj nuk përmban spermatozoide, mund të ndaloni përdorimin e metodave të tjera të kontracepsionit.

Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Sterilizimi për burra: kanalet e spermës janë bllokuar.
Sterilizimi për burra: kanalet e spermës janë bllokuar.

Sterilizimi për gra

Sterilizimi nuk ka efekt mbi ciklin, ovulacionin ose ciklin menstrual.

Mjeku bllokon gypat e Falopit.

Spermatozoidet nuk munden më të arrijnë vezëzën.

Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Sterilizimi për gra: gypat e Falopit janë bllokuar.
Sterilizimi për gra: gypat e Falopit janë bllokuar.

Sterilizimi: operacioni

Për burrat, operacioni kryhet me anestetik lokal. Për gratë, operacioni kryhet zakonisht duke përdorur laparoskopinë, me anestetik lokal. Ndonjëherë mjeku duhet të bëjë një prerje në bark. Kjo bëhet me anestetik të përgjithshëm. Pas operimit, ju mund të shkoni në shtëpi menjëherë, po të mos keni bërë një anestezi të përgjithshme.

Sterilizimi nuk ndikon zakonisht në dëshirën seksuale ose në jetën tuaj seksuale. Burrat dhe gratë mund të kenë ende orgazma.

Sterilizimi është një metodë e përhershme kontracepsioni. Kthimi mbrapsht i sterilizimit është i vështirë dhe nuk është gjithmonë i suksesshëm.

Shumë e sigurt

Sterilizimi është shumë i sigurt. Rreziku i shtatzënisë është pak më i madh kur sterilizohet një grua, sesa kur sterilizohet një burrë.

Shumë e sigurt

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Sterilizimi nuk mbron nga IST-të ose virusi HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Çmimi i sterilizimit

Sterilizimi për një burrë kushton 30 € deri në 700 €.
Sterilizimi për një grua kushton më shumë. Ai kushton rreth 1.600 €.

Çmimet varen nga:

  • fakti nëse keni bërë anestetik lokal apo të përgjithshëm;
  • materialet e përdorura nga mjeku;
  • fakti nëse qëndroni apo jo në një dhomë teke në spital.

Disa njerëz kanë të drejtë për një rimbursim të rritur.

Sa kushton?

Sterilizimi nuk mbulohet nga paketa standarde e sigurimit shëndetësor (basisverzekering); ai rimbursohet ndonjëherë nëse jeni pajisur me sigurim shëndetësor shtesë. Pyetni ofruesin e sigurimit tuaj shëndetësor për të mësuar shumën që rimbursohet.

Sterilisatie is een permanente vorm van anticonceptie

Sterilisatie is een operatie die bevruchting onmogelijk maakt. De zaadcellen kunnen na de operatie niet langer de eicel bereiken.

Het heeft over het algemeen geen invloed op uw gezondheid.

Zowel mannen als vrouwen kunnen worden gesteriliseerd.

Dokter voert een sterilisatie uit bij een man

Sterilisatie bij mannen

Na de sterilisatie heeft de man nog altijd zaadlozingen. Hij produceert sperma zonder zaadcellen. Hij kan gewoon geslachtsgemeenschap hebben.

De dokter blokkeert de zaadleiders

De zaadcellen kunnen niet langer langs de zaadleiders de prostaat en de zaadblaasjes bereiken, waar het sperma wordt geproduceerd. 

Laat 3 maanden na de operatie uw sperma testen. Als het sperma geen zaadcellen meer bevat, kunt u stoppen met andere anticonceptiemiddelen te gebruiken. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Sterilisatie bij mannen: de zaadleiders worden geblokkeerd.
Sterilisatie bij mannen: de zaadleiders worden geblokkeerd.

Sterilisatie bij vrouwen

Sterilisatie heeft geen invloed op de cyclus, eisprong of menstruatie

De dokter blokkeert de eileiders

De zaadcellen kunnen niet langer de eicel bereiken.

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Sterilisatie bij vrouwen: de eileiders worden geblokkeerd.
Sterilisatie bij vrouwen: de eileiders worden geblokkeerd.

Sterilisatie: de ingreep

De ingreep wordt bij de man uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Bij vrouwen gebeurt de ingreep meestal via een kijkbuisoperatie onder plaatselijke verdoving. Soms moet de dokter een snee in de buik maken. Dat gebeurt onder algemene verdoving. Na de ingreep kunt u onmiddellijk naar huis gaan, tenzij u algemene verdoving heeft gekregen.  

Sterilisatie heeft meestal geen effect op uw seksueel verlangen of seksleven. Mannen en vrouwen kunnen nog altijd orgasmes krijgen. 

Sterilisatie is een permanente vorm van anticonceptie. De operatie ongedaan maken is moeilijk en niet altijd succesvol. 

Zeer betrouwbaar

Sterilisatie is zeer betrouwbaar. Het risico op een zwangerschap is iets groter bij sterilisatie van de vrouw dan bij de man. 

Zeer betrouwbaar

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Sterilisatie beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Condoom

Prijs van een sterilisatie

Sterilisatie van de man kost tussen € 30 en € 700. 
Sterilisatie van de vrouw is duurder, en kost ongeveer € 1600

De prijzen hangen af van, onder meer: 

  • lokale of algemene verdoving;
  • de materialen die de dokter gebruikt;
  • verblijf in een eenpersoonskamer of niet.

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet