Nëse jeni shtatzënë, mund të lini një takim me një mami ose gjinekolog në zonën tuaj. Mamia do të konfirmojë shtatzëninë me një skanim me ultratinguj.

Mamia ose gjinekologu do t'ju monitorojë ju dhe fetusin gjatë gjithë shtatzënisë

Lini një takim me një mami ose gjinekolog për të konfirmuar shtatzëninë tuaj.

Kontrolle të rregullta

Në kontrollin e parë shëndetësor, mamia ose gjinekologu:

 • Do të bëjë pyetje rreth jush, partnerit tuaj, familjes suaj, shtatzënive të mëparshme dhe datës së ciklit tuaj menstrual të fundit për të mësuar më shumë rreth shtatzënisë suaj.
 • Ndonjëherë, do të bëjë një skanim me ultratinguj për të konfirmuar shtatzëninë tuaj;
 • Do të kontrollojë peshën dhe tensionin tuaj të gjakut;
 • Do t'ju informojë për testet shtesë që mund të bëni për të kontrolluar nëse foshnja ka anomali kromozomike ose anomali të tjera fizike. Prindërit zgjedhin nëse i duan apo jo këto teste.

Gjatë kontrolleve të mëtejshme shëndetësore, mamia ose gjinekologu:

 • Do t'ju pyesë për ecurinë e shëndetit tuaj dhe do t'u përgjigjet pyetjeve që mund të keni
 • Do të kontrollojë peshën dhe tensionin tuaj të gjakut
 • Do të kontrollojë rritjen e foshnjës dhe do t'i dëgjojë rrahjet e zemrës
 • Do t'ju japë informacion rreth shtatzënisë dhe lindjes

Në muajt e fundit të shtatzënisë, do të kontrollohet pozicioni i fëmijës suaj në mitër.

Mamia ose gjinekologu kryen të paktën një skanim me ultratinguj gjatë shtatzënisë.
Mamia ose gjinekologu kryen të paktën një skanim me ultratinguj gjatë shtatzënisë.
Mamia dëgjon rregullisht rrahjet e zemrës së fëmijës
Mamia dëgjon rregullisht rrahjet e zemrës së fëmijës
Detaje të ekzaminimit vaginal: mamia fut disa gishta në vaginë për të ndjerë nëse qafa e mitrës është duke u hapur. Ai/ajo gjithashtu kontrollon pozicionin e mitrës nga jashtë.
Detaje të ekzaminimit vaginal: mamia fut disa gishta në vaginë për të ndjerë nëse qafa e mitrës është duke u hapur. Ai/ajo gjithashtu kontrollon pozicionin e mitrës nga jashtë.

Kontaktimi i mamisë ose gjinekologut tuaj

Ka rrethana në të cilat duhet të kontaktoni maminë ose gjinekologun tuaj (menjëherë), si p.sh. nëse:

 • rrëzoheni me bark;
 • ndjeni një dhimbje të rëndë në barkun tuaj;
 • keni temperaturë të vazhdueshme;
 • humbisni gjak nga vagina;
 • humbisni shumë peshë;
 • humbisni lëng amniotik;
 • keni shumë rrjedhje vaginale me një erë të keqe;
 • nuk mund ta ndjeni qartë lëvizjen e foshnjës pas javës së 26-të;
 • keni kontraktime të vazhdueshme.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse rrëzoheni me bark.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse rrëzoheni me bark.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse ndjeni një dhimbje të rëndë në barkun tuaj.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse ndjeni një dhimbje të rëndë në barkun tuaj.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse keni temperaturë të vazhdueshme.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse keni temperaturë të vazhdueshme.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse humbisni gjak nga vagina.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse humbisni gjak nga vagina.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse humbisni shumë peshë.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse humbisni shumë peshë.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse humbisni lëng nga vagina.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse humbisni lëng nga vagina.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse keni shumë rrjedhje vaginale të bardhë me një erë të keqe.
Kontaktoni menjëherë maminë ose gjinekologun tuaj nëse keni shumë rrjedhje vaginale të bardhë me një erë të keqe.

Dhuna ndaj partneres gjatë shtatzënisë

Dhuna ndaj partnerit është çdo formë dhune midis 2 personave në një marrëdhënie. Dhuna ndaj partnerit ndalohet me ligj.

Dhuna ndaj partneres gjatë shtatzënisë mund t'u shkaktojë probleme shëndeti që të dyve, nënës dhe fetusit. Problemet mund të jenë fizike ose psikologjike. Për shembull: stres, gjakrrjedhje, tension të lartë gjaku, lindje të parakohshme, peshë e ulët në lindje, dështim.

Kërkoni ndihmën e mamisë, gjinekologut ose mjekut tuaj të përgjithshëm nëse përjetoni dhunë të partnerit gjatë shtatzënisë.

Në rast urgjence, telefononi në numrin 112.

Periudha e shtatzënisë

Als u zwanger bent maakt u een afspraak bij de verloskundige of gynaecoloog bij u in de buurt. De verloskundige bevestigt de zwangerschap met een echo.

De verloskundige of gynaecoloog volgt u en  de foetus gedurende de hele zwangerschap.

 

Regelmatige controle

De verloskundige of gynaecoloog zal u bij de 1e controle:

 • Vragen stellen over u, uw partner, uw familie, eerdere zwangerschappen, de datum van uw laatste menstruatie… om meer over uw zwangerschap te weten te komen.
 • Uw gewicht en bloeddruk controleren;
 • U informeren over extra onderzoeken die u kunt laten uitvoeren om te kijken of de baby een chromosoomafwijking (NIPT) of andere lichamelijke afwijkingen (SEO) heeft. heeft. De ouders bepalen zelf of ze deze testen laten uitvoeren.

Tijdens de vervolgcontroles zal de verloskundige of gynaecoloog: 

 • Vragen hoe het gaat en eventuele vragen beantwoorden;
 • Uw gewicht en bloeddruk controleren;
 • De groei van de baby controleren en naar het hartje van de baby luisteren;
 • Informatie geven over de zwangerschap en bevalling;
 • In de laatste maanden van de bevalling zal ook de ligging en indaling van uw kindje gecontroleerd worden.
De verloskundige maakt een echo tijdens de zwangerschap.
De verloskundige maakt een echo tijdens de zwangerschap.
De verloskundige luistert regelmatig naar het hartje van de baby.
De verloskundige luistert regelmatig naar het hartje van de baby.
Detail van een vaginaal onderzoek: de verloskundige of gynaecoloog brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al meer geopend is. Hij/zij controleert via de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.
Detail van een vaginaal onderzoek: de verloskundige of gynaecoloog brengt enkele vingers in de vagina in om te voelen of de baarmoederhals al meer geopend is. Hij/zij controleert via de buitenkant ook de ligging van de baarmoeder.

Neem contact op met uw verloskundige of gynaecoloog

Er zijn een aantal situaties waarbij u (direct) contact op moet nemen met uw verloskundige of gynaecoloog. Wanneer:

 • u op uw buik valt;
 • u hevige pijn voelt in uw buik;
 • u aanhoudende koorts heeft;
 • u bloed uit de vagina verliest;
 • u veel gewicht verliest;
 • u vruchtwater verliest; 
 • u veel afscheiding heeft dat slecht ruikt; 
 • u de baby na week 26 niet goed voelt bewegen; 
 • u regelmatig weeën heeft. 
Ga naar een dokter in een noodsituatie.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u op uw buik valt.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u op uw buik valt.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u hevige pijn voelt in uw buik.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u hevige pijn voelt in uw buik.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u aanhoudende koorts heeft.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u aanhoudende koorts heeft.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u bloed uit de vagina verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u bloed uit de vagina verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel gewicht verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel gewicht verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u vruchtwater verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u vruchtwater verliest.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel afscheiding heeft dat slecht ruikt.
Neem direct contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u veel afscheiding heeft dat slecht ruikt.

Partnergeweld tijdens de zwangerschap

Partnergeweld is elke vorm van geweld tussen 2 mensen in een relatie. Partnergeweld is strafbaar.

Partnergeweld tijdens de zwangerschap kan gezondheidsproblemen voor de moeder en de foetus veroorzaken. De problemen kunnen fysiek of psychisch zijn. Bijvoorbeeld: stress, bloedverlies, hoge bloeddruk, vroeggeboorte, laag geboortegewicht, miskraam.

Vraag hulp aan uw verloskundige of gynaecoloog  bij partnergeweld tijdens de zwangerschap.

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet