Nëse cikli menstrual i juaji është vonuar, ju mund të jeni shtatzënë. Mund të bëni një test shtatzënie për të parë nëse jeni shtatzënë. Mund të blini një test shtatzënie në supermarket ose farmaci. Ky është një test urine. Për një rezultat të saktë, më e mira është ta bëni testin pasi cikli menstrual t'ju jetë vonuar disa ditë.

Testi i urinës

Bëni testin në mënyrën e mëposhtme:

  • Vendoseni testin në urinën tuaj.
  • Vendoseni testin poshtë horizontalisht.
  • Pritni rreth 5 minuta për rezultatin. Ai do të shfaqet në ekranin e testit.
  • Nëse testi është pozitiv, kontaktoni një mami në zonën ku banoni.
Testi i urinës
Grua e ulur në tualet dhe duke mbajtur një krah midis këmbëve të saj. Fokusi është krahun midis këmbëve të saj.
Grua e ulur në tualet dhe duke mbajtur një krah midis këmbëve të saj. Fokusi është krahun midis këmbëve të saj.
Ju mund të urinoni direkt në filtrin e testit të shtatzënisë.
Ju mund të urinoni direkt në filtrin e testit të shtatzënisë.
Ose mund të mbani filtrin e testit të shtatzënisë në një enë të pastër me pak nga urina juaj.
Ose mund të mbani filtrin e testit të shtatzënisë në një enë të pastër me pak nga urina juaj.
Vendoseni testin poshtë horizontalisht.
Vendoseni testin poshtë horizontalisht.
Pritni rreth 5 minuta për rezultatin. Ai do të shfaqet në ekranin e testit. Jeni shtatzënë vetëm nëse shfaqet një shenjë në të dyja dritaret e testit.
Pritni rreth 5 minuta për rezultatin. Ai do të shfaqet në ekranin e testit. Jeni shtatzënë vetëm nëse shfaqet një shenjë në të dyja dritaret e testit.

Simptomat e shtatzënisë

Disa gra i kanë simptomat e shtatzënisë në fillimet e shtatzënisë.

Çmimi i një testi shtatzënie

Një test shtatzënie që mund ta blini vetë (test urine) kushton midis 5 € dhe 15 €. Ka marka të ndryshme testesh. Ju mund të zgjidhni se cili lloj testi është më i miri për ju.

Sa kushton?

Periudha e shtatzënisë

Als uw volgende menstruatie uitblijft, kunt u zwanger zijn.

U kunt een zwangerschapstest doen om te weten of u zwanger bent of niet.

 

Urinetest

U kunt een zwangerschapstest kopen in de supermarkt, drogisterij of apotheek. Dit is een urinetest. De test meet in uw urine of u zwanger bent. 

Doe de test als volgt: 

  • Steek de test in uw urine.
  • Leg de test horizontaal neer.
  • Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test.
  • Als de test positief is, neem dan contact op met een verloskundige bij u in de buurt. 
Urinetest
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een schoon potje met een beetje van uw urine stoppen.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een schoon potje met een beetje van uw urine stoppen.
Leg de test horizontaal neer.
Leg de test horizontaal neer.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.

Symptomen van zwangerschap

Sommige vrouwen ervaren de eerste symptomen van de zwangerschap vroeg in de zwangerschap.

Prijs van een zwangerschapstest

Een zwangerschapstest die u zelf kunt kopen (urinetest) kost tussen € 5 en € 15. Er zijn testen van verschillende merken. U kunt kiezen welke test voor u het beste is.  

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet