Të mbash HIV nën kontroll

Virusi HIV është i pashërueshëm por mund ta mbani nën kontroll me ilaçe. Nëse keni HIV dhe merrni shpejt ilaçet e duhura, mund të bëni një jetë normale. Nuk do të sëmureni me SIDA dhe madje mund të jetoni aq sa dhe një person pa HIV.

Ka shumë ilaçe të ndryshme që ju mund të merrni. Këshilltari për virusin HIV vendos bashkë me ju se cilat janë ilaçet më të mira për ju.

Ilaçet e HIV mund të kenë efekte anësore. Flisni me një këshilltar për virusin HIV rreth këtyre. Zakonisht, efektet anësore mund të trajtohen. Mos ndryshoni sasinë dhe mos ndaloni së marri ilaçin tuaj.

Burrë duke marrë ilaçet e HIV.

Marrja e ilaçeve rreptësisht siç përshkruhet

Ilaçet funksionojnë vetëm në qoftë se i merrni pikërisht ashtu siç ju thotë mjeku.

 • Ju gjithmonë merrni sasinë e duhur të ilaçeve;
 • Ju i merrni ilaçet çdo ditë;
 • Ju i merrni ilaçet në të njëjtën orë të ditës;
 • Ju i merrni ilaçet në mënyrën e duhur, në varësi të ilaçeve që ju janë dhënë në recetë. Për shembull: para ose pas ushqimit.
 • Mos e ndaloni asnjëherë marrjen e ilaçeve pa biseduar me mjekun përgjegjës për trajtimin tuaj ose me këshilltarin për virusin HIV. Trajtimi mund të ndalohet përkohësisht dhe të ketë më pak efekt.
Mjeku duke i treguar recetën pacientit të tij.

Nuk keni më ndonjë rrezik infeksioni

Nëse merrni ilaçet tuaja siç duhet çdo ditë, sasia e virusit HIV në gjakun tuaj (ngarkesa virale) do të zvogëlohet. Pas disa muajsh, shpesh mund të mos zbulohet më, megjithëse virusi është ende në trupin tuaj. Atëherë pothuajse nuk ka asnjë rrezik që ju do të infektoni dikë tjetër.

HIV në një marrëdhënie të qëndrueshme

Në kushte të caktuara, është e mundur që të kryeni seks pa prezervativ me partnerin tuaj të qëndrueshëm (marrëdhënie e qëndrueshme) i cili nuk ka HIV:

 • Nëse i merrni ilaçet tuaja të HIV siç duhet çdo ditë; dhe
 • Nëse, për të paktën 6 muaj, ngarkesa juaj virale nuk mund të zbulohet më; dhe
 • Nëse ngarkesa juaj virale u kontrollua në më pak se 6 muaj më parë;
 • Nëse nuk keni ndonjë IST tjetër dhe membrana mukoze e gojës, anusit, penisit ose vaginës tuaj nuk është e dëmtuar.

Flisni me këshilltarin tuaj për virusin HIV dhe me partnerin tuaj nëse doni të bëni seks pa prezervativ.

Çift duke folur.

Të flasësh me një mjek

Ju mund të flisni lirisht me mjekët dhe infermierët. Profesionistët e shëndetit nuk mund t'i japin dikujt tjetër asnjë informacion për ju. Ata detyrohen me ligjtë respektojnë privatësinë tuaj.

Grua duke folur me një mjek.

Hiv onder controle houden

Hiv is ongeneeslijk maar kan onder controle worden gehouden met medicijnen. Als u hiv heeft en snel genoeg de juiste medicijnen neemt, kunt u een normaal leven leiden. U zal geen aids krijgen en kan dan zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.  

Er zijn veel verschillende medicijnen die u kunt nemen. Meestal gaat het om een combinatie van meerdere pillen. De hiv-behandelaar beslist samen met u welke medicijnen het best zijn voor u. 

Hiv-medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Praat erover met een hiv-consulent. De bijwerkingen kunnen meestal worden behandeld. Verander nooit de hoeveelheid van de medicijnen en stop nooit met ze te nemen. 

Man neemt hiv-medicatie.

Medicijnen exact nemen zoals voorgeschreven

De medicijnen werken alleen als u ze neemt zoals de dokter u dat vraagt. 

 • Neem altijd de juiste hoeveelheid medicijnen; 
 • Neem de medicijnen elke dag;
 • Neem de medicijnen altijd op hetzelfde tijdstip;
 • Neem de medicijnen altijd op de juiste manier, afhankelijk van het medicijn dat u kreeg voorgeschreven. Bijvoorbeeld met of zonder voedsel.  
 • Stop nooit met medicijnen nemen zonder de hiv-behandelaar of hiv-consulent te raadplegen. De behandeling tijdelijk stoppen kan het effect ervan verminderen.
Dokter toont zijn patiënt een recept.

Geen risico op besmetting meer

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord, ook al is het nog in uw lichaam. U loopt geen risico meer op infectie van anderen. 

Hiv in een vaste relatie

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd; 
 • Als u en uw partner geen andere soa heeft en het slijmvlies van uw mond, anus, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met de hiv-consulent en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen.

Koppel praat.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met artsen en verpleegkundigen. Zorgverleners mogen geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Vrouw praat met een dokter.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Qendrat për trajtimin e HIV
Nëse keni HIV, është e rëndësishme që të trajtoheni. Një listë e qendrave për trajtimin e HIV në Holandë.
Shoqata e HIV
Për pyetje rreth jetesës me HIV dhe për të kontaktuar njerëz të tjerë me HIV.
Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet