Nëse mendoni se keni një IST, kërkoni ndihmë nga mjeku juaj i përgjithshëm ose nga shërbimi shëndetësor publik i bashkisë (GGD). IST-të duhet të trajtohen për të shmangur efektet negativeshëndetin tuaj. Flisni me mjekun tuaj të përgjithshëm ose me profesionistin e shëndetit në qendrën shëndetësore të qendrës së azilkërkuesve që t'ju japë trajtimin e duhur.

Ndiqni trajtimin ashtu siç ju thotë mjeku. Vazhdoni trajtimin edhe kur simptomat janë zhdukur.

Ka lloje të ndryshme IST-sh. Ato nuk kanë gjithmonë simptoma. Kërkoni këshillë nga mjeku juaj i përgjithshëm ose nga profesionisti i shëndetit në qendrën shëndetësore të qendrës së azilkërkuesve. Çdo IST trajtohet ndryshe.

Burrë duke folur me një profesionist shëndeti.
Burrë duke folur me një profesionist shëndeti.
Ndiqni trajtimin ashtu siç ju thotë mjeku. Vazhdoni trajtimin edhe kur simptomat janë zhdukur.
Ndiqni trajtimin ashtu siç ju thotë mjeku. Vazhdoni trajtimin edhe kur simptomat janë zhdukur.

Trajtimi për IST-të bakteriale

Në IST-të e shkaktuara nga bakteret përfshihen:

IST-të bakteriale mund të kurohen me antibiotikë. Ju duhet një recetë nga mjeku. Më pas, mund t'i blini ilaçet në një farmaci.

Gjatë trajtimit, shmangni seksin ndërsa keni ende simptomat ose përdorni një prezervativ për të ulur rrezikun e infektimit të dikujt tjetër.

Trajtimi për IST-të virale

IST-të e shkaktuara nga një virus:

Disa IST virale nuk mund të kurohen, por simptomat mund të trajtohen.

 • Hepatiti B: pushoni mjaftueshëm. Nëse është e nevojshme, mjeku mund t'ju japë recetë ilaçesh.
 • Herpesi: nëse është e nevojshme, mjeku mund t'ju japë recetë ilaçesh për të trajtuar flluskat.
 • Lythat gjenitalë: mjeku mund t'ju japë recetë kremi për ta aplikuar te lythat. Nëse është e nevojshme, mjeku heq lythat duke i prerë ose duke i ngrirë ata.

Trajtimi për IST-të parazitare

IST e shkaktuar nga një parazit:

Zgjebja:

 • Mjeku mund t'ju japë recetë kremi për ta aplikuar në lëkurën tuaj.
 • Lani çdo ditë të brendshmet, rrobat, pizhamet, çarçafët dhe peshqirët tuaj në një temperaturë të paktën 60 °C.

Trikomoniaza:

 • Mund të trajtohet me antibiotikë.
 • Ju duhet një recetë nga një mjek për të marrë ilaçet.

Morrat pubikë:

 • Mjeku mund t'ju japë recetë kremi për ta aplikuar në lëkurën tuaj në vendet ku keni morra.
 • Lani çdo ditë të brendshmet, rrobat, pizhamet, çarçafët dhe peshqirët tuaj në një temperaturë të paktën 60 °C.

Biseda me partnerin tuaj

Nëse keni një IST, flisni me partnerin tuaj. Nëse keni një IST të caktuar, partneri juaj nevojitet të testohet dhe trajtohet gjithashtu.

Duke paralajmëruar partnerin tuaj aktual, ju mbroni edhe veten tuaj. Nëse IST-ja juaj është kuruar dhe ju bëni përsëri seks me partnerin tuaj që nuk është trajtuar, ai ose ajo mund t'ju infektojë përsëri.

Mos kryeni seks gjatë trajtimit të IST-së ose përdorni një prezervativ për të ulur rrezikun e infektimit të partnerit tuaj.

Mos paralajmëroni vetëm partnerët tuaj seksualë aktualë, por edhe ish-partnerët dhe personat e tjerë me të cilët keni pasur kontakt seksual. Edhe ata mund të jenë të infektuar dhe t'ua kalojnë IST-në partnerit ose partnerëve të tyre pa e ditur. Duke paralajmëruar partnerët tuaj seksualë, ndihmoni në parandalimin e përhapjes së mëtejshme të IST-ve.

Këshillohuni me mjekun ose infermierin për të mësuar se sa prapa duhet të ktheheni në kohë kur bëhet fjalë për paralajmërimin e partnerëve seksualë. Nëse nuk dëshironi t'i tregoni vetë partnerit ose ish-partnerëve tuaj që keni IST, ju mund t'i paralajmëroni në mënyrë anonime, pa e përmendur emrin tuaj. Për këtë, mund të vizitoni uebsajtin https://partnerwaarschuwing.nl/hoe-vertel-ik-het-mijn-ex-partner Ky uebsajt është në dispozicion vetëm në holandisht.

Kërkoni këshillë nga mjeku juaj i përgjithshëm ose nga një infermier në shërbimin e shëndetit publik të bashkisë (GGD).

Çift duke folur.

Als u denkt dat u een soa heeft, vraag dan uw huisarts of GGD om hulp. Soa’s moeten altijd worden behandeld om negatieve effecten op uw gezondheid te voorkomen. Praat met uw huisarts of de GGD zorgverlener in het gezondheidscentrum op de COA locatie zodat hij/zij u de juiste behandeling kan geven.

Volg de behandeling zoals de dokter het heeft voorgeschreven. Ga verder met de behandeling, ook als de symptomen al weg zijn.

Er zijn verschillende soorten soa’s. Soa’s hebben niet altijd symptomen. Vraag uw huisarts, de GGD of de zorgverlener in het gezondheidscentrum op de COA locatie  om advies. De behandeling is voor elk type soa anders.

Man praat met een zorgverlener.
Man praat met een zorgverlener.
Volg de behandeling zoals de dokter het heeft voorgeschreven. Ga verder met de behandeling, ook als de symptomen al weg zijn.
Volg de behandeling zoals de dokter het heeft voorgeschreven. Ga verder met de behandeling, ook als de symptomen al weg zijn.

Behandeling van bacteriële soa's

Soa's verzoorzaakt door een bacterie zijn, onder andere:

Bacteriële soa's kunnen worden behandeld met antibiotica. U heeft een recept van de dokter nodig. Daarmee kunt u de medicijnen kopen bij de apotheek.

Tijdens de behandeling, vermijd seks wanneer u nog symptomen heeft of gebruik een condoom om het risico op besmetting van iemand anders te beperken.

Behandeling van virale soa's

Soa's verzoorzaakt door een virus zijn, onder andere:

Sommige virale soa’s zijn ongeneeslijk, maar de symptomen kunnen wel worden behandeld.

 • Hepatitis B: Rust goed. Indien nodig kan de dokter u medicijnen voorschrijven.
 • Herpes: Indien nodig schrijft de dokter u medicijnen voor waarmee u de blaasjes kunt behandelen.
 • Genitale wratten: De dokter kan u een crème voorschrijven die u op de wratten kunt aanbrengen. Indien nodig verwijdert de dokter de wratten door ze weg te snijden of ze te bevriezen.

Behandeling van parasitaire soa's

Soa's verzoorzaakt door een parasiet:

Schurft:

 • De dokter kan een crème voorschrijven om op uw huid aan te brengen. 
 • Was uw ondergoed, kleren, pyjama’s, lakens en handdoeken elke dag op minstens 60° C. 

Trichomonas:

 • Kan worden behandeld met antibiotica.
 • U heeft een recept van de dokter nodig om de medicijnen te kunnen kopen.

Schaamluizen: 

 • De dokter kan een crème voorschrijven die u kan aanbrengen op de zones waar u luizen heeft.
 • Was uw ondergoed, kleren, pyjama’s, lakens en handdoeken elke dag op minstens 60° C. 

Praten met uw partner

Heeft u een soa, praat erover met uw partner. Bij sommige soa’s moet uw partner ook getest en behandeld worden.
 

Door uw huidige partner te waarschuwen beschermt u ook uzelf. Want als u genezen bent van uw soa en u heeft weer seks met uw partner die nog niet behandeld is, dan kan hij of zij u weer opnieuw infecteren.

Vrij niet tijdens de behandeling of gebruik een condoom om het risico op besmetting van uw partner te verminderen. 

Waarschuw niet alleen uw huidige sekspartners, maar ook uw ex-partners en andere sekscontacten. Zij kunnen de soa namelijk ook hebben en deze weer ongemerkt doorgeven aan hun partners. Door uw sekspartners te waarschuwen, helpt u verdere verspreiding van soa’s te voorkomen.

Overleg met de arts of verpleegkundige over welke periode u moet waarschuwen.

Als u niet zelf aan uw partner of ex-partners wilt vertellen dat u een soa heeft kunt u ook anoniem waarschuwen, zonder uw naam te noemen. Dit gaat via een website. 

Koppel praat.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
IST Sida Holandë (Soa Aids Nederland)
Nëse mendoni se keni një IST, është e rëndësishme që të testoheni. Lista e adresave për testet e IST-ve dhe vaksinimet.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Jouw GGD - Shërbimi shëndetësor publik i bashkisë suaj
Nëse jeni nën 25 vjeç dhe keni pyetje rreth shëndetit, seksualitetit, trupit tuaj, ndjenjave, alkoolit ose drogës, mund të bëni pyetje nëpërmjet email-it ose bisedës online.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet