Unaza vaginale është një metodë kontracepsioni.

Unaza vaginale është një unazë e hollë, elastike e bërë prej plastike. Përmban 2 hormonet që ka edhe pilula kontraceptive.
Këto hormone parandalojnë ovulacionin. Ato ua bëjnë gjithashtu më të vështirë spermatozoideve që të arrijnë membranën mukozeqafës së mitrës Kështu spermatozoidet do ta kenë të vështirë të arrijnë mitrën, ku ndodhet vezëza. Hormonet ndërhyjnë gjithashtu në implantimin e një vezëze.

Unaza vaginale
Unaza vaginale
Unaza vaginale e shtypur
Unaza vaginale e shtypur

Si të përdoret një unazë vaginale

Përdorni një unazë vaginale si vijon:

 • Shtypni unazën.
 • Futni unazën thellë në vaginë. Mund të futni unazën nga pozicione të ndryshme, për shembull, duke qëndruar me 1 këmbë lart, shtrirë ose galiç.
 • Vendosni 1 gisht brenda vaginës dhe shtyni unazën thellë në vaginë. Unaza duhet të qëndrojë pa shkaktuar bezdisje. Pozicioni i saktë në vaginë nuk është i rëndësishëm.
 • Unaza qëndron në vend kur kryeni marrëdhënie seksuale. Ju mund ta hiqni unazën vaginale gjatë marrëdhënies seksuale, por ju duhet ta fusni përsëri atë pas 3 orësh.
 • Për ta hequr unazën, vendoseni gishtin brenda vaginës tuaj dhe kalojeni si grep nëpër unazë. Nxirreni butësisht unazën jashtë.
 • Përdoreni vazhdimisht unazën për 3 javë. Hiqni unazën në të njëjtën ditë të javës kur e futët (për shembull, të mërkurën). Më pas hidheni unazën në koshin e mbeturinave.
 • Për 7 ditët në vazhdim (1 javë), ju s'do e përdorni unazën vaginale. Këtë javë, ju do filloni të keni gjakderdhje (cikël menstrual). Ju jeni gjithashtu e mbrojtur këtë javë.
 • Pas 7 ditësh futni një unazë të re, edhe nëse keni ende gjakderdhje.
 • Përsëritni hapat e mëparshëm.
Pamja e legenit të gruas: 1. unaza vaginale, 2. mitra, 3. vagina, 4. anusi dhe 5. vrima e jashtme e uretrës.
Shtypni unazën.
Shtypni unazën.
Futni unazën thellë në vaginë.
Futni unazën thellë në vaginë.
Vendosni 1 gisht brenda vaginës dhe shtyni unazën lart sa më shumë të jetë e mundur.
Vendosni 1 gisht brenda vaginës dhe shtyni unazën lart sa më shumë të jetë e mundur.
Unaza futet siç duhet në vaginë.
Unaza futet siç duhet në vaginë.
Unaza qëndron në vend kur kryeni marrëdhënie seksuale. Ju mund ta hiqni unazën vaginale gjatë marrëdhënies seksuale, por ju duhet ta fusni përsëri atë pas 3 orësh.
Unaza qëndron në vend kur kryeni marrëdhënie seksuale. Ju mund ta hiqni unazën vaginale gjatë marrëdhënies seksuale, por ju duhet ta fusni përsëri atë pas 3 orësh.
Për ta hequr unazën, vendoseni gishtin brenda vaginës tuaj dhe kalojeni si grep nëpër unazë. Nxirreni butësisht unazën jashtë.
Për ta hequr unazën, vendoseni gishtin brenda vaginës tuaj dhe kalojeni si grep nëpër unazë. Nxirreni butësisht unazën jashtë.
Përdoreni vazhdimisht unazën për 3 javë. Më pas hidheni unazën në koshin e mbeturinave.
Përdoreni vazhdimisht unazën për 3 javë. Më pas hidheni unazën në koshin e mbeturinave.
Përdoreni vazhdimisht unazën për 3 javë. Për 7 ditët në vazhdim (1 javë), ju s'do e përdorni unazën vaginale. Këtë javë cikli juaj menstrual do fillojë. Pas 7 ditësh futni një unazë të re, edhe nëse keni ende gjakderdhje. Përsëritni hapat e mëparshëm.
Përdoreni vazhdimisht unazën për 3 javë. Për 7 ditët në vazhdim (1 javë), ju s'do e përdorni unazën vaginale. Këtë javë cikli juaj menstrual do fillojë. Pas 7 ditësh futni një unazë të re, edhe nëse keni ende gjakderdhje. Përsëritni hapat e mëparshëm.

Unazën vaginale mund ta futni edhe duke përdorur një aplikues në vend të gishtit tuaj.

Unaza vaginale në aplikues

I sigurt

Unaza vaginale është shumë e sigurt nëse përdoret siç duhet.

Unaza vaginale nuk është e sigurt ose është më pak e sigurt, nëse:

 • Jeni duke marrë ilaçe të caktuara, si p.sh. lulen e balsamit. Tregojini mjekut tuaj nëse jeni duke përdorur unazën vaginale. Ai do ta marrë parasysh këtë kur t'ju shkruajë në recetë ilaçet.
 • Nëse harroni ta futni unazën vaginale pas një ndërprerjeje 7-ditore ose nëse harroni ta ndryshoni unazën.
 • Humbisni unazën vaginale gjatë marrëdhënies seksuale dhe nuk e futni përsëri pas 3 orësh.

Unaza vaginale mund të përdoret deri në 4 muaj nga dita që e bletë në farmaci.

I sigurt

Nuk e dëmton shëndetin tuaj

Unaza vaginale përmban hormone. Zakonisht, këto hormone nuk ndikojnë në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Por, në disa raste është më mirë të zgjidhni një metodë tjetër kontracepsioni. Pyetni mjekun e përgjithshëm për këshilla.

Unaza vaginale nuk ju bën më pak pjellore. Nëse dëshironi të ngelni shtatzënë, thjesht hiqni unazën vaginale.

Gjatë muajit të parë të përdorimit të unazës vaginale, mund të keni efekte anësore si dhimbje koke, infeksione vaginale dhe të përziera. Zakonisht, këto efekte zhduken në mënyrë spontane. Nëse nuk zhduken, konsultohuni me një mjek.

Cikli juaj menstrual shpesh bëhet më pak i rëndë dhe më pak i dhimbshëm.

Nuk ofron mbrojtje nga IST-të dhe virusi HIV

Unaza vaginale nuk mbron nga IST-të ose HIV. Vetëm një prezervativ mund t'ju mbrojë.

Prezervativi

Blerja e unazës vaginale

Ju duhet një recetë nga një mjek i përgjithshëm ose mami për të blerë unazën vaginale. Pa recetë, s'mund ta blini unazën vaginale. Unazën vaginale mund ta blini vetëm në farmaci.

Deri në moshën 21 vjeç, shumica e formave të kontracepsionit rimbursohen nga sigurimi juaj shëndetësor. Por, në fillim duhet të paguani tepricën (eigen risico) e policës së sigurimit tuaj shëndetësor. Pyetni ofruesin e sigurimit tuaj shëndetësor për të mësuar shumën që do të rimbursohet. Nga mosha 21 vjeç, kontracepsioni rimbursohet vetëm nëse keni marrë një sigurim shtesë për kontracepsionin.

Sa kushton?

De vaginale ring is een anticonceptiemiddel.

De vaginale ring is een dunne, flexibele ring gemaakt van plastic. De ring bevat dezelfde 2 hormonen als de pil.  
Deze hormonen voorkomen de eisprong. De hormonen maken het ook moelijker voor de zaadcellen om door het slijmvlies van de baarmoederhals te komen. De zaadcellen komen dan moeilijk in de baarmoeder, waar de eicel zit. De hormonen bemoeilijken ook de innesteling van een eicel.

Vaginale ring
Vaginale ring
Vaginale ring samengeknepen
Vaginale ring samengeknepen

Hoe een vaginale ring gebruiken

Gebruik een vaginale ring als volgt:

 • Knijp de ring samen. 
 • Breng de ring diep in de vagina in. U kunt de ring in verschillende houdingen inbrengen, bijvoorbeeld: staand met 1 been omhoog, liggend of gehurkt.
 • Steek 1 vinger in de vagina en duw de ring diep in de vagina. De ring moet comfortabel zitten. De precieze plaats in de vagina is niet belangrijk. 
 • De ring blijft op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. U kunt de vaginale ring tijdens de geslachtsgemeenschap verwijderen, maar u moet de ring binnen 3 uur terug inbrengen. 
 • Om de ring te verwijderen, steek uw vinger in uw vagina en haak hem in de ring. Trek de ring zachtjes naar buiten. 
 • Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Verwijder de ring op dezelfde dag van de week als wanneer u hem heeft ingebracht (bijvoorbeeld woensdag). Gooi de ring daarna in de vuilnisbak. 
 • Gebruik de vaginale ring niet in de volgende 7 dagen (1 week). Deze week zal u bloed beginnen te verliezen (menstruatie). U bent deze week ook beschermd.  
 • Na 7 dagen brengt u een nieuwe ring in, ook als u nog bloed verliest.
 • Herhaal de vorige stappen.
Detail van het bekken van de vrouw: 1. vaginale ring, 2. baarmoeder, 3. vagina, 4. anus en 5. plasgaatje.
Knijp de ring samen.
Knijp de ring samen.
Breng de ring diep in de vagina in.
Breng de ring diep in de vagina in.
Steek 1 vinger in de vagina en duw de ring zo ver mogelijk.
Steek 1 vinger in de vagina en duw de ring zo ver mogelijk.
De ring correct ingebracht in de vagina.
De ring correct ingebracht in de vagina.
De ring blijft op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. U kunt de vaginale ring tijdens de geslachtsgemeenschap verwijderen, maar u moet de ring binnen 3 uur terug inbrengen.
De ring blijft op zijn plaats tijdens de geslachtsgemeenschap. U kunt de vaginale ring tijdens de geslachtsgemeenschap verwijderen, maar u moet de ring binnen 3 uur terug inbrengen.
Om de ring te verwijderen, steek uw vinger in uw vagina en haak hem in de ring. Trek de ring zachtjes naar buiten.
Om de ring te verwijderen, steek uw vinger in uw vagina en haak hem in de ring. Trek de ring zachtjes naar buiten.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gooi de ring daarna in de vuilnisbak.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gooi de ring daarna in de vuilnisbak.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gebruik de vaginale ring niet in de volgende 7 dagen (1 week). Deze week start uw menstruatie. Na 7 dagen brengt u een nieuwe ring in, ook als u nog bloedt. Herhaal de vorige stappen.
Draag de ring onafgebroken gedurende 3 weken. Gebruik de vaginale ring niet in de volgende 7 dagen (1 week). Deze week start uw menstruatie. Na 7 dagen brengt u een nieuwe ring in, ook als u nog bloedt. Herhaal de vorige stappen.

U kunt de vaginale ring ook inbrengen met een applicator in plaats van met de vinger.

Vaginale ring in applicator

Betrouwbaar

De vaginale ring is betrouwbaar als hij correct wordt gebruikt. 

De vaginale ring is niet of minder betrouwbaar als:

 • U bepaalde medicijnen neemt, zoals Sint-Janskruid. Zeg tegen uw dokter dat u de vaginale ring gebruikt. Dan kan hij daar rekening mee houden bij het voorschrijven van medicijnen. 
 • U de vaginale ring vergeet in te brengen na de onderbreking van 7 dagen. Of als u de ring vergeet te vervangen;
 • U de vaginale ring verliest en hem niet opnieuw inbrengt of geen nieuwe inbrengt binnen 3 uur.   

De vaginale ring is bruikbaar tot 4 maanden nadat u hem in de apotheek heeft gekocht.

Betrouwbaar

Geen invloed op uw gezondheid

De vaginale ring bevat hormonen. Deze hormonen hebben over het algemeen geen invloed op uw gezondheid. Maar in sommige gevallen is het beter om een ander anticonceptiemiddel te kiezenVraag advies aan een huisarts of gynaecoloog. 

U wordt niet minder vruchtbaar van de vaginale ring. Wanneer u zwanger wil worden, verwijdert u gewoon de vaginale ring. 

Tijdens de eerste maanden dat u de vaginale ring gebruikt, kan de ring bijwerkingen hebben zoals hoofdpijn, vaginale infecties en misselijkheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal vanzelf. Als ze niet verdwijnen, praat erover met een dokter. 

Uw menstruatie wordt vaak minder hevig en minder pijnlijk.

Geen bescherming tegen soa's en hiv

De vaginale ring beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Condoom

De vaginale ring kopen

U heeft een recept van een huisarts, gynaecoloog of verloskundige nodig om de vaginale ring te kopen. Zonder recept kunt u de vaginale ring niet kopen. U kunt de vaginale ring alleen in de apotheek kopen.

Tot 21 jaar wordt de meeste anticonceptie vergoed. U moet dan wel uw eigen risico hebben opgemaakt. Check uw vergoeding bij uw zorgverzekeraar. Vanaf 21 jaar wordt anticonceptie alleen vergoed als u een aanvullende verzekering voor anticonceptie heeft.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Mamia
Sapo ta mësoni që jeni shtatzënë, mbyllni një takim me një mami në zonën tuaj. Një mami ju mbështet dhe këshillon gjatë shtatzënisë suaj, lindjes dhe periudhës menjëherë pas lindjes.
Gjinekologu
Nëse jeni shtatzënë dhe ju është dhënë një rekomandim, ju shkoni te një gjinekolog. Rekomandimin jua jep mamia ose mjeku i përgjithshëm.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet