ተወሳኺ ሓበሬታ ንሰብ ሞያ

How to use Zanzu?

ዝቕጽል ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቋንቋ ኣሎ፥ ቋንቋ ሆላንድ

ብዛዕባና

Zanzu ብ Sensoa ከምኡድማ ብ BzgA እዩ ተዳልዩ። Rutgers, ማእከል ሞያውያን ብዛዕባ ፍልጠት ጾታዊ ጥዕናን መሰላትን ደች፣ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ብምባል እዩ ን Zanzu ኣዳልዩዎ።

ተወሳኺ ብዛዕባና

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር