መሕረሲት

ቅድሚ፣ ኣብን ድሕሪን ወሊድ ንኣንስቲ ሕክምናዊ ክንክን ክትህብ ዝሰልጠነት በዓልቲ ሞያ። እታ መሕረሲት (ማዕዳ) መከላኸሊ ጥንሲ እውን ክትህብ ትኽእል። እታ መሕረሲት ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ ክትከውን ትኽእል።

Verloskundige

Iemand die gestudeerd heeft om vrouwen te begeleiden voor, tijdens en na de bevalling. Bij de verloskundige kunt u ook terecht voor anticonceptie. Een verloskundige kan een man of een vrouw zijn. 

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር