ምብካል

ናብ ሓደ ሰብ ሕማም ምትሕልላፍ (ረኽሲ)፡ ንኣብነት ብጾታዊ ርክብ።

Besmetten

Een ziekte (infectie) doorgeven aan iemand anders. Bijvoorbeeld door seksueel contact.

Standard term: Besmetten
Neutral term: Infecteren

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር