ካብ ኣካላት ዝወጽእ ፈሳሲ

ካብ ኣካላት ዝወጽእ ፈሳሲ፡ ንኣብነት፥ ካብ ርሕሚ, መትሎ, መሃንቱስ. ሓድሓደ ግዜ ሕማቕ ሽታ ዘለዎ ብዙሕ ፈሳሲ ይህልወካ። እዚ ብ ረኽሲዝሰዓበ፡ክኸውን ይኽእል።

Afscheiding

Kleurloos of wit vocht uit de vagina. Dit is normaal. Het vocht voorkomt dat de vagina uitdroogt. Het beschermt ook tegen infecties. Vrouwen hebben meer afscheiding in de vruchtbare dagen van de cyclus en tijdens een zwangerschap.

Standard term: Afscheid
Neutral term: Vaginale afscheiding, Witverlies

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር