ካብ ኣካላት ዝወጽእ ፈሳሲ

ካብ ኣካላት ዝወጽእ ፈሳሲ፡ ንኣብነት፥ ካብ ርሕሚ, መትሎ, መሃንቱስ. ሓድሓደ ግዜ ሕማቕ ሽታ ዘለዎ ብዙሕ ፈሳሲ ይህልወካ። እዚ ብ ረኽሲዝሰዓበ፡ክኸውን ይኽእል።

Afscheiding

Vocht dat uit het lichaam komt, bijvoorbeeld uit de vagina, penis of anus. Soms heeft u heel veel afscheiding of afscheiding die onaangenaam ruikt. Dit kan het gevolg zijn van een infectie.

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር