ኤችኣይቪርክብ ግብረስጋ ዝተሓላለፍ መልከፍቲ እዩ (STI)።

ኤችኣይቪ (HIV) ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ሰውነት ዘድክም ቫይረስ (Human Immunodeficiency Virus) እዩ። ንስርዓት ምክልኻል ሕማማት ሰውነትኩም ዘጥቅዕ ቫይረስ እዩኤችኣይቪ እንድሕር ኣለካሞ መድሓኒት እንድሕር ዘይትወስድ፣ ስርዓት ምክልኻል ሕማማት ሰውነትካ እናደኸመ ይመጽእ። ንነዊሕ እዋን መድሓኒት ከይወሰድካ ምስጸናሕካ፣ ሰውነትካ ኣንጻር መልከፍቲታት ክከላኸል ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ይበጽሕ። ሽዕኡ ኤድስ ይሕዘካ ማለት እዩ። ኤድስ ዘለዎ ሰብ ማዕረ ኤድስ ዘይተትሓዘ ሰብ ብህይወት ናይ ምጽናሕ ዕድል የብሉን።

ኤችኣይቪ ብመድሓኒት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክኣቱ ይኽእል እዩ ክፍወስ ግን ኣይኽእልን። ብኤችኣይቪ ዝተለኽፉ ሰባት ናይ ኤችኣይቪ መድሓኒት እንድሕር ዝወስዱ ልሙድ ሂወት ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም።

ሕክምናኻ ብግቡእ ዘይትከታተል እንተኾንካ፣ ዋላ ምልክታት እቲ ሕማም ኣይሃልዉኻ ኤችኣይቪ ናብ ካልኦት ከተሕልፍ ትኽእል ኢኻ።

ጠጠው ዝበለ ሰብኣይ። እቲ ጠመተ ኣብ ሰራውር ደም እዩ።
ጠጠው ዝበለ ሰብኣይ። እቲ ጠመተ ኣብ ሰራውር ደም እዩ።
ሰውነት ብመልከፍቲታት ከይጥቃዕ ዝከላኸሉ ኣዝዮም ብዙሓት ጻዓዱ ዋህዮታት ደም ዘለዉዎ ዝርዝር ሰራዉር ደም
ሰውነት ብመልከፍቲታት ከይጥቃዕ ዝከላኸሉ ኣዝዮም ብዙሓት ጻዓዱ ዋህዮታት ደም ዘለዉዎ ዝርዝር ሰራዉር ደም
ነቶም ጻዓዱ ዋህዮታት ደም ዘጥቅዑ ውሑዳት ቫይረሳት ኤችኣይቪ ዘለዉዎ ዝርዝር ሰራውር ደም
ነቶም ጻዓዱ ዋህዮታት ደም ዘጥቅዑ ውሑዳት ቫይረሳት ኤችኣይቪ ዘለዉዎ ዝርዝር ሰራውር ደም
ብብዙሓት ቫይረሳት ኤችኣይቪ ዝተወረረ ቁሩብ ጻዓዱ ዋህዮታት ደም ጥራይ ዝተረፉዎ ዝርዝር ሰራዉር ደም። እቲ ሰውነት ኣንጻር መልከፍቲታት ክከላኸል ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ይበጽሕ።
ብብዙሓት ቫይረሳት ኤችኣይቪ ዝተወረረ ቁሩብ ጻዓዱ ዋህዮታት ደም ጥራይ ዝተረፉዎ ዝርዝር ሰራዉር ደም። እቲ ሰውነት ኣንጻር መልከፍቲታት ክከላኸል ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ ይበጽሕ።
ሓሚሙ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሰብ: ኤችኣይቪ እንተሒዙካሞ ንነዊሕ ግዜ መድሓኒት ከይወሰድካ እንተጸኒሕካ፣ ትሓምም።
ሓሚሙ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሰብ: ኤችኣይቪ እንተሒዙካሞ ንነዊሕ ግዜ መድሓኒት ከይወሰድካ እንተጸኒሕካ፣ ትሓምም።
ናይ ኤችኣይቪ መድሓኒት ዝወስድ ሰብ: ኤችኣይቪ ክፍወስ ኣይኽእልን፣ ግን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክኣቱ ይኽእል እዩ።
ናይ ኤችኣይቪ መድሓኒት ዝወስድ ሰብ: ኤችኣይቪ ክፍወስ ኣይኽእልን፣ ግን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክኣቱ ይኽእል እዩ።
ዝርዝር ሰራዉር ደም: ናይ ኤችኣይቪ መድሓኒት ክትወስድ እንከለኻ፣ ዉሑድ መጠን ኤችኣይቪ ቫይረስ ኣብ ደምካ ይተርፍ፣ ይኹን እምበር ነቶም ንሰውነትካ ካብ መልከፍቲታት ዝከላኸሉሉ ጻዓዱ ዋህዮታት ደም ከጥቅዕ ዓቕሚ ኣይህልዎን።
ዝርዝር ሰራዉር ደም: ናይ ኤችኣይቪ መድሓኒት ክትወስድ እንከለኻ፣ ዉሑድ መጠን ኤችኣይቪ ቫይረስ ኣብ ደምካ ይተርፍ፣ ይኹን እምበር ነቶም ንሰውነትካ ካብ መልከፍቲታት ዝከላኸሉሉ ጻዓዱ ዋህዮታት ደም ከጥቅዕ ዓቕሚ ኣይህልዎን።
ናይ ኤችኣይቪ መድሓኒት ዝወስድ ተሸካሚ ኤችኣይቪ ዝኾነ ሰብ ልክዕ ከም ካልኦት ሰባት ልሙድ ህይወት ክነብር ይኽእል እዩ።
ናይ ኤችኣይቪ መድሓኒት ዝወስድ ተሸካሚ ኤችኣይቪ ዝኾነ ሰብ ልክዕ ከም ካልኦት ሰባት ልሙድ ህይወት ክነብር ይኽእል እዩ።

ኤችኣይቪ ከምዘለካን ዘይብልካን ምፍላጥ

ምስ በዓልሞያ ጥዕና ዝዘራረብ ሰብ

Hiv is een seksueel overdraagbare aandoening (soa).

Hiv staat voor Human Immunodeficiency Virus. Het is een virus dat het afweersysteem van het lichaam aanvalt. Als u hiv heeft en u geen medicijnen neemt, wordt uw afweersysteem zwakker. Na een lange tijd zonder medicijnen kan uw lichaam zich tegen geen enkele infectie meer verdedigen. Op dat moment heeft u aids. Een persoon met aids leeft minder lang dan een persoon zonder.

Medicijnen kunnen hiv onder controle houden, maar hiv kan niet genezen. Met hiv-medicatie kan iemand met hiv een normaal leven leiden.

Als u niet strikt uw behandeling volgt, kunt u hiv overdragen op andere mensen, zelfs als u nog geen symptomen heeft. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de bloedvaten.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de bloedvaten.
Detail van een bloedvat met veel witte bloedcellen die het lichaam tegen infecties verdedigen.
Detail van een bloedvat met veel witte bloedcellen die het lichaam tegen infecties verdedigen.
Detail van een bloedvat met een beetje hiv-virus dat de witte bloedcellen aanvalt.
Detail van een bloedvat met een beetje hiv-virus dat de witte bloedcellen aanvalt.
Detail van een bloedvat met veel hiv-virus en nog maar een paar witte bloedcellen over. Het lichaam kan zich niet meer tegen infecties verdedigen.
Detail van een bloedvat met veel hiv-virus en nog maar een paar witte bloedcellen over. Het lichaam kan zich niet meer tegen infecties verdedigen.
Man ligt ziek in bed: als u hiv heeft en u een lange tijd geen medicijnen neemt, wordt u ziek.
Man ligt ziek in bed: als u hiv heeft en u een lange tijd geen medicijnen neemt, wordt u ziek.
Man neemt hiv-medicatie: hiv kan niet genezen, maar kan onder controle worden gehouden.
Man neemt hiv-medicatie: hiv kan niet genezen, maar kan onder controle worden gehouden.
Detail van een bloedvat: wanneer u hiv-medicatie neemt, blijft een beetje hiv-virus in uw bloed, maar het kan niet langer de witte bloedcellen aanvallen die u verdedigen tegen infecties.
Detail van een bloedvat: wanneer u hiv-medicatie neemt, blijft een beetje hiv-virus in uw bloed, maar het kan niet langer de witte bloedcellen aanvallen die u verdedigen tegen infecties.
Met hiv-medicatie kan een hiv-positieve persoon een normaal leven leiden.
Met hiv-medicatie kan een hiv-positieve persoon een normaal leven leiden.

Weten of u hiv heeft

Om te weten of u hiv heeft, moet u zich laten testen

Praat met een zorgverlener als u zich wil testen op hiv.

Man praat met een zorgverlener.

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ናይ ምርካብ ዕድል

በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና
ብዛዕባ ዝኾነ ብግልጺ ክትዛረቦ ዘሕፍካ ኣርእስቲ ንበዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ። ኣድላዪ እንኾይኑ፣ እቲ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ናብ ፍሉይ ናይ ጥዕና በዓልሞያ ክሰደካ ይኽእል እዩ። ግዝያዊ ዕቑባ ዝተውሃም ስደተኛታት ኣብ ምምሕዳር ከተማኦም ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና እዮም ዝመርጹ። ኣብ ማእከል ሓተትቲ ዕቑባ ዝርከቡ ሓተትቲ ዕቑባ ኣብቲ ማእከል ዝርከብ በዓልሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም።
ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፍ ረኽሲ ኤድስ ናይ ኔዘርላንድ(Soa Aids Nederland)
ብስጋዊ-ርክብ ብዝመሓላለፍ ረኽሲ ተጠቒዐ ኣለኹ ዝብል ጥርጣረ እንድሕር ኣለካ፣ ክትምርመር ኣለካ። ንኣገልግሎታት ምርመራን ክታበትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታት ዝምልከቱ ኣድራሻታት።
Sense.info
ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሜኺ እንተኾንኪ፣ ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ፣ ወሲባዊነትን ብስጋዊ-ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታትን ሕቶታት ን Sense ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ። ብኢሜይል፣ ብተሌፎን፣ ብኦንላይን ወግዒ ወይከኣ ንናይ Sense ናይ ማዕዳ ሰዓታት ቆጸራ ብምሓዝን ከምኡ ክትገብሪ ትኽእሊ።
ናይ ኤችኣይቪ ሕክምና ማእከላት
ኤችኣይቪ እንድሕር ኣለካ፣ ክትምርመር ኣለካ። ኣብ ኔዘርላንድስ ናይ ዝርከባ ማእከላት ሕክምና ኤችኣይቪ ዝርዝር።
ናይ ኤችኣይቪ ማሕበር
ብዛዕባ ምስ ኤችኣይቪ ምንባርን ኤችኣይቪ ምስ ዘለዎም ሰባት ምትንኻፍን ሕቶታት ንምሕታት።
Poz & Proud
ናይ ኤችኣይቪ ዘለዎም ግብረሰዶማውያን ትካል።
ናይ ጥዕና በዓልሞያ ርኸብ