ረኽሲ

ረኽሲ ሓደ ጀርም ናብ ሰብነት ኣትዩ ዕንወት ምስ ኣስዓበ የጋጥም። A germ can be a ቫይረስባልዕ፡ ፋንጋስ ወይ ባክተርያክኸውን ይኽእል።

Infectie

Een infectie treedt op wanneer een kiem het lichaam binnendringt en schade veroorzaakt. Een kiem kan een virus, parasiet, schimmel of bacterie zijn.

Standard term: Infectie
Neutral term: Besmetting

ናይ ግሊ ሓገዝ ትደሊ ዲኻ፧ ሓደ ውድብ ርኸብ

ርክብ ግበር